Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của đảng

29/03/2023 - 05:31

BDK - Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ các cấp, năm tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa vi phạm đạt kết quả. Thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thi hành kỷ luật 315 đảng viên vi phạm, giảm 20,45% so với cùng kỳ, đạt 43,5% chỉ tiêu NQĐH XI Đảng bộ tỉnh. Nội dung vi phạm là thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thăm cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Ảnh: CTV

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thăm cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Ảnh: CTV

Lãnh đạo quyết liệt

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt NQĐH với phương thức trực tiếp gắn với trực tuyến đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận, đồng bộ, lan tỏa nhanh từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh sớm ban hành 18 văn bản cụ thể hóa NQĐH gắn với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” triển khai, quán triệt theo hướng đổi mới nội dung, hình thức phù hợp, sát thực tế. Xây dựng chương trình hành động thực hiện NQĐH XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương; xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, 11 công trình, dự án trọng điểm, gắn với phân công, phân nhiệm vụ cụ thể và thành lập các ban chỉ đạo để tăng cường lãnh đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng với từng đồng chí trong cấp ủy chủ trì thực hiện. Tập trung thực hiện chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”; Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” đạt nhiều kết quả thiết thực.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo chương trình toàn khóa, hàng năm. Thực hiện tốt phương châm “Lãnh đạo nội dung gì thì KT, GS nội dung đó” một cách toàn diện, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Tổ chức hội nghị tọa đàm nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác về xây dựng Đảng để chủ động phòng ngừa vi phạm có chiều sâu, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiến hành sơ kết 1 năm, 2 năm triển khai 18 văn bản cụ thể hóa NQĐH để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp kịp thời. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại, sớm phục hồi kinh tế - xã hội, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) gia tăng từ 1,45% năm 2021 lên 7,33% năm 2022; tổng vốn đầu tư toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu tăng; thu ngân sách đạt, vượt chỉ tiêu; GRDP bình quân đầu người đạt 53,9%; tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm ước đạt 0,76%; xây dựng xã nông thôn mới đạt yêu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện phương châm xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng Thuận - Sáng tạo - Phát triển”, tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ; thực hiện có hiệu quả Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật; tăng cường kiểm soát quyền lực; cán bộ, đảng viên không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường KT, GS các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, môi trường dễ phát sinh vi phạm, để phòng ngừa vi phạm thật sự có hiệu quả. Bổ sung chương trình KT, GS toàn khóa, hàng năm; lựa chọn nội dung trọng tâm, khâu đột phá, có tác động lớn, ảnh hưởng sâu rộng, thúc đẩy các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả GS thường xuyên, GS chuyên đề, KT chấp hành, KT khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý vi phạm chủ động, kịp thời, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, lan rộng.

 Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên thực hiện tốt công tác KT, GS. Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT, GS, nhất là việc tự KT, phát hiện và xử lý vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng thường xuyên lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định, bảo đảm thực chất, có hiệu quả.

 Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu cấp ủy trên cả các mặt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức cán bộ, đạo đức và KT, GS, kỷ luật của Đảng thật sự hiệu quả. UBKT cấp trên thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ để chủ động kịp thời chấn chỉnh các vi phạm. Coi trọng khâu nắm tình hình, GS hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành để chủ động phòng ngừa vi phạm từ khi mới manh nha. Tiếp tục thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin giữa cấp ủy, UBKT với các tổ chức đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hồ Tính Kiệp

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN