Tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 8%/năm

01/06/2010 - 07:24

Một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước cũng được áp dụng ở mức 8%/năm.

Hôm 31/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1311/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo Quyết định này, kể từ ngày 1/6, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam sẽ là 8%/năm.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1011/QĐ-NHNN ngày 27/4 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Như vậy, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam tiếp tục được giữ nguyên so với tháng trước đó.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Thông báo số 189/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể: Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam; Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng đều được áp dụng ở mức 8%/năm.

Riêng lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng được áp dụng ở mức 6%/năm./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN