Tiếp tục gọi vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

29/12/2011 - 15:07

Tính đến nay, toàn tỉnh có 26 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1.963 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, mặc dù ngay từ đầu năm chi phí đầu vào tăng cao, giá cả không ổn định, lãi suất ngân hàng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng giá trị sản xuất công nghiệp trong năm trên 4.282 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 156% so kế hoạch năm, tổng kim ngạch xuất khẩu trên 153 triệu USD, giải quyết việc làm cho 13.374 lao động.

Cũng theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, năm 2012 Ban sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch mới. Cụ thể là trong quý I, hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp (KCN) xây dựng cơ sở dữ liệu để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng, ưu tiên đầu tư hạ tầng KCN Giao Hòa; phối hợp với UBND huyện Châu Thành thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng KCN An Hiệp, hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng KCN Giao Long giai đoạn II và tiến hành đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư. Ban sẽ tập trung kêu gọi đầu tư có chọn lựa để lấp đầy KCN Giao Long và An Hiệp, hỗ trợ sau giấy chứng nhận đầu tư để các doanh nghiệp có thể triển khai hết các dự án được cấp phép. Mặt khác, Ban sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt mô hình “một cửa tại chỗ” trong giải quyết các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích