Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

07/11/2014 - 09:02

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Ảnh: Đặng Thạch

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã thể hiện rõ chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 

Đó là nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của những chủ trương trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt nghiêm túc, đồng thời tích cực triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy Quân sự tỉnh, các cấp ủy cơ sở, đảng ủy quân sự các huyện, thành phố nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của đợt kiểm điểm này. Công tác triển khai, quán triệt các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của trên được chuẩn bị chu đáo, công phu. Qua thực tế kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tình hình nội bộ lực lượng vũ trang tỉnh ổn định; cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, tin tưởng vào kết quả kiểm điểm và sự trong sạch vững mạnh của Đảng, không có đảng viên, tổ chức Đảng có biểu hiện nhận thức sai trái, lệch lạc. Qua gần hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thực sự chuyển biến mạnh mẽ về lễ tiết tác phong quân nhân, phương pháp công tác, chấp hành giờ giấc làm việc, các chế độ thỉnh thị, báo cáo, mối quan hệ giữa cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đồng đội. Cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ các cấp theo Quy định số 101 của Ban Bí thư. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một vài cán bộ, đảng viên từng bước được khắc phục, qua đó giúp cấp ủy, đảng viên nhận thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm của mình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như: nhận thức của một số cấp ủy cơ sở và một bộ phận cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Trung ương 4 chưa đầy đủ, chưa sâu nên quá trình tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Sau kiểm điểm, việc xây dựng kế hoạch khắc phục chưa bám sát vào những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận tại hội nghị mà chủ yếu dựa vào kế hoạch của trên để xây dựng kế hoạch khắc phục ở cấp mình; trình độ, năng lực của một số bộ phận giúp việc của cấp ủy các cấp có mặt còn hạn chế, chưa phát huy hết trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là theo dõi chỉ đạo khắc phục những hạn chế của cấp ủy, cá nhân đảng viên, cấp ủy viên hàng tháng trong hội nghị của đảng bộ, chi bộ. Việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, các trường hợp vi phạm kỷ luật không dứt khoát, kéo dài, tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật tăng so với trước kiểm điểm (khối đảng bộ Quân sự huyện, thành phố) nhưng số lượng đảng viên vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật thực chất không tăng.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong thời gian tới cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015”, tăng cường công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm những tồn tại, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và tại kiểm điểm của các đảng ủy cơ sở trực thuộc, đảng ủy quân sự các huyện, thành phố; giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật. Phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc, thường xuyên quy chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp của cấp ủy các cấp về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí trong cấp ủy; nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt Quy định số 101 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chú trọng khâu tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ lãnh đạo các cấp, đưa việc tự phê bình và phê bình trở thành nền nếp, thường xuyên trong Đảng gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém sau tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Đại tá Nguyễn Huy Lực (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN