Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội

24/04/2024 - 05:37

BDK - Cùng với phát triển kinh tế, thời gian qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới chính sách trợ giúp xã hội, thường xuyên mở rộng đối tượng thụ hưởng, từng bước đáp ứng nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Qua đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chính sách trợ giúp xã hội từng bước bao phủ đến mọi đối tượng yếu thế trong xã hội.

Chính sách trợ giúp xã hội từng bước bao phủ đến mọi đối tượng yếu thế trong xã hội.

Chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội

Hiện toàn tỉnh có 61.119 đối tượng BTXH được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó có 30.211 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm xã hội; 1.169 người cao tuổi cô đơn; 18.664 người khuyết tật nặng; 5.433 người khuyết tật đặc biệt nặng; 145 trẻ em mồ côi; 42 người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và 5.455 đối tượng khác.

Trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở BTXH ngoài công lập đang nuôi dưỡng 255 đối tượng BTXH (có 143 đối tượng tại các cơ sở được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH). Tỉnh có 172.553 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm tỷ lệ 96,59% so với tổng số người cao tuổi của tỉnh. Trong đó, người cao tuổi tự nguyện mua thẻ BHYT là 105.007 người và người cao tuổi có thẻ BHYT bắt buộc là 67.546 người.

Công tác vận động xã hội hóa chăm sóc, hỗ trợ đối tượng BTXH được quan tâm thực hiện. Chỉ tính riêng năm 2023, các ngành, các cấp vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho đối tượng BTXH gặp khó khăn, kinh phí trên 250 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng 250 căn nhà tình thương, 95 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và 55 nhà tình nghĩa; tổ chức khám sàng lọc bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 265 ngàn lượt người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật; tặng 125.724 phần quà cho người nghèo, gia đình chính sách và người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán.

Tiến tới bảo đảm an sinh toàn dân

Để nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tăng cường cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thuộc diện BTXH, theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng, năm 2024, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách BTXH; đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn. Chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc diện BTXH. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho đối tượng thuộc diện BTXH. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, đặc biệt là chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên.

Củng cố, nâng cấp hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội, đội ngũ y sĩ, bác sĩ vững về chuyên môn, am hiểu nghiệp vụ tại các cơ sở xã hội, đảm bảo thực hiện tốt chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý đối tượng tại Trung tâm BTXH, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật; các chương trình an sinh xã hội; chi trả trợ cấp hàng tháng nhanh chóng kịp thời đến với đối tượng thụ hưởng, kịp thời cứu trợ, giúp đỡ hộ gia đình và người dân bị thiên tai, hỏa hoạn xảy ra.

Mục tiêu năm 2024, tỉnh đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện BTXH được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở BTXH trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách dành cho người khuyết tật theo quy định như: trợ cấp BTXH, BHYT, học nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên toàn tỉnh không dùng tiền mặt, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính…

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN