Tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà

26/11/2010 - 08:12
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác biên soạn sách lịch sử ngành giáo dục. Ảnh: H.THI

Ngày 25-11-2010, Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2010-2015). Đến dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức, 137 hội viên chính thức được triệu tập và trên 70 đại biểu đại diện các ban, ngành trong tỉnh.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội của Ban Chấp hành nhiệm kỳ I và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II; ghi nhận ý kiến đóng góp, kinh nghiệm của các đơn vị cơ sở Hội, Trung ương Hội về công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Hội; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, làm thế nào để phát huy kinh nghiệm, trí tuệ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà phát triển, xây dựng quỹ hội...
Nhằm phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ I, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo lưu ý một số vấn đề Hội cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ II. Đó là tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của Hội Cựu giáo chức trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút hội viên; tạo điều kiện thuận lợi cho các cựu giáo chức được tham gia giao lưu, học tập kinh nghiệm, đồng thời, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hội ngang tầm với nhiệm vụ mới; quan tâm chăm sóc đời sống vật chất lẫn tinh thần cho hội viên; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là ngành giáo dục cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ hội cựu giáo chức các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Riêng hội viên, cần gương mẫu trong các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra.
Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh  nhiệm kỳ II gồm 22 thành viên, ông Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch. Ngoài ra, Đại hội còn tôn vinh ông Lê Chí Nhân làm Chủ tịch Hội danh dự. Dịp này, Đại hội đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho các ông: Lê Chí Nhân, Nguyễn Thanh Phương - những người đã tích cực trong công tác biên soạn lịch sử ngành giáo dục giai đoạn 1945-2005; trao bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Hội nhiệm kỳ I; trao nhiều giấy khen của Hội Cựu giáo chức tỉnh cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN