Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo

16/12/2015 - 07:28

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, giai đoạn 2 đề án được khởi động và triển khai đồng bộ ở 3 huyện: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú và 9 xã biên giới biển. 

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, đề án đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Qua đó góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực giúp việc cho Tiểu ban sẽ tiếp tục triển khai đề án giai đoạn 2, thời gian từ tháng 7-2015 đến hết năm 2016, với nhiều nội dung thiết thực, phương pháp tuyên truyền trực quan, trực tiếp, dễ hiểu cho mọi đối tượng. Địa bàn được triển khai đầu tiên trong giai đoạn 2 này là xã Bình Thắng (Bình Đại), sau đó là tuyên truyền tại các địa phương còn lại.

Trong các nội dung tuyên truyền đợt này có triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 71, ngày 3-9-2015 của Chính phủ thay cho Nghị định số 161 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển. So với Nghị định số 161, Nghị định số 71 của Chính phủ có nhiều nội dung triển khai thực tế, rõ ràng, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Cùng với sự thay đổi đó, Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 71, danh sách địa bàn 10 xã biên giới biển tỉnh Bến Tre, trong đó, huyện Thạnh Phú tăng thêm xã Giao Thạnh.

Nghị định số 71 của Chính phủ có nhiều nội dung triển khai thực tế, rõ ràng, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mở rộng diện tích khu vực biên giới biển. Nghị định số 71 có 4 chương và 30 điều. Nghị định này quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển. Theo Nghị định, công dân Việt Nam (trừ công dân có hộ khẩu thường trú trong khu vực biên giới biển) vào khu vực biên giới biển phải có một trong các loại giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân hoặc giấy chứng minh sĩ quan, giấy chứng minh quân đội, giấy chứng minh công an nhân dân (đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân); nếu ở qua đêm phải đăng ký lưu trú tại công an cấp xã sở tại. Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam khi đến khu vực biên giới biển phải có hộ chiếu và thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, các giấy tờ liên quan đến cư trú và giấy phép vào khu vực biên giới biển của Công an cấp tỉnh nơi đến cấp. Trong trường hợp người nước ngoài đến làm việc, học tập, đầu tư, kinh doanh tại khu vực biên giới biển được cư trú, tạm trú có thời hạn trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về lao động, xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

Trong thực hiện đề án giai đoạn 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án phù hợp với các nhóm đối tượng giáo dục pháp luật và tình hình thực tế khu vực biên giới biển của tỉnh để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân một cách toàn diện và có hiệu quả; qua đó, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển tỉnh nhà.

Biên Cương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN