Tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội các phong trào thi đua, khen thưởng

17/05/2022 - 19:08

BDK.VN - Ngày 17-5-2022, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh. Tại hội nghị này, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần Ngọc Tam có bài phát biểu chỉ đạo tại hội. Báo Đồng Khởi xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu đến bạn đọc.

Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021 vừa qua, tỉnh nhà trải qua một năm đầy thách thức và khó khăn; những vấn đề phát sinh chưa từng có trong tiền lệ như: Phòng, chống dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn, đình trệ và tạm ngưng hoạt động;…đã tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống nhân dân, tình hình phát triển của địa phương và cả phong trào thi đua của tỉnh nhà. Từ trong những khó khăn, gian khổ, phong trào thi đua yêu nước càng thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của mình và kêu gọi được sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia vì sự nghiệp phát triển quê hương và đạt được những kết quả nhất định.

Hôm nay, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh; thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực cũng như những kết quả, thành quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ phát triển - kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2021. Đặc biệt, trân trọng ghi nhận những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc được trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh trong hội nghị ngày hôm nay.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời trên cơ sở tiếp nối truyền thống Đồng Khởi anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào “Đồng khởi mới” trong xây dựng và kiến thiết quê hương. Trong thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn Đảng, toàn Quân và Nhân dân tỉnh nhà luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi, vượt qua khó khăn, trở ngại; tích cực thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, học tập, lao động và sản xuất; phấn đấu xây dựng quê hương Đồng Khởi phát triển nhanh và bền vững.

Với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, “Đồng khởi mới”, càng khó khăn thì càng phải thi đua, nên Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo, phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc khó, việc mới của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Với sự kiên định, nhất quán trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh Covid- 19 hiệu quả vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Trong năm 2021, các phong trào thi đua được phát động và triển khai thường xuyên, sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với việc xác định rõ nội dung, phương thức thi đua và trách nhiệm tổ chức triển khai của các cơ quan trong hệ thống chính trị, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Song song đó, nhiều đợt thi đua cao điểm, chuyên đề được phát động và tổ chức thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong và ngoài tỉnh; từng cơ quan, đơn vị, từng hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố tích cực tham gia, với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời động viên, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng được quan tâm nhiều hơn.

Kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh nhà trong năm 2021 đã trở thành một động lực quan trọng để động viên, khích lệ cả hệ thống chính trị và Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích quan trọng như video clip báo cáo tổng kết trình chiếu tại hội nghị. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị ngày hôm nay. Đây là những điển hình tiêu biểu cho phong trào thi đua của tỉnh, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên từng ngành, lĩnh vực trong năm 2020, 2021. Đặc biệt, tại hội nghị này tỉnh tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba cho 8 cán bộ có quá trình cống hiến; huân chương Độc lập hạng ba cho một tập thể; Huân chương lao động các hạng cho 7 tập thể, 11 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể; cờ thi đua của UBND tỉnh cho 190 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của tỉnh, đây là những điển hình tiêu biểu xuất sắc của tỉnh trong các phong trào thi đua, là tấm gương nổi bật để các ngành, các cấp học tập, noi theo và cùng nhau phấn đấu để luôn giữ vững thành tích, xứng đáng với sự biểu dương, khen thưởng của Đảng, Nhà nước và sự tôn vinh của xã hội.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong năm qua vẫn còn một số hạn chế, đó là: Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi có lúc chưa đầy đủ, dẫn đến hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, việc khen thưởng chưa phản ánh được hết tinh thần thi đua yêu nước của Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Một số cấp uỷ, chính quyền chưa có các giải pháp thiết thực, cụ thể trong tổ chức thực hiện để thúc đẩy phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị; các phong trào thi đua chưa tạo thành cao trào “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; có những nơi nội dung, tiêu chí thi đua còn chung chung, một số phong trào tác dụng lan toả chưa cao. Chất lượng hoạt động thi đua theo cụm, khối tại một số nơi chưa đạt yêu cầu, nội dung, tiêu chí thi đua còn định tính, thiếu tính định lượng nên cuối năm đánh giá kết quả thi đua chưa sát với thực tế thực hiện.

Việc phát hiện gương điển hình tiến, xây dựng điển hình để học tập điển hình, vượt qua điển hình tiên tiến còn hạn chế. Phong trào thi đua trong các doanh nghiệp và công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo chưa được quan tâm đúng mức.

 Chúng ta cần nhận thức một cách toàn diện, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này trong thời gian tới. Theo dự báo, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội phát triển thì tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh Covid-19; sức cạnh tranh của nền kinh tế của tỉnh vẫn còn thấp, giá cả và thị trường tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh không ổn định; nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn…Trước những khó khăn, thách thức đó, việc phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo xung lực mạnh mẽ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2022, Tôi yêu cầu các cụm, khối thi đua, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng cố gắng, quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với các phương châm hành động: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” của Chính phủ, “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy  và “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp” của UBND tỉnh. Theo đó, chúng ta phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, ái quốc. Đồng thời, lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua  “Đồng khởi mới” theo nội dung “Hai chân - Ba mũi”, phương châm “nhà nhà thi đua, người người thi đua”, “học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và trong hành động của mỗi tập thể, cá nhân làm cho phong trào thi đua yêu nước thu hút mọi người tự giác, tích cực tham gia, tạo thành cao trào hành động cách mạng mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND đề ra.

Thứ hai, tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương và tỉnh phát động. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức để thi đua thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Định hướng công tác thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu, những việc mới, việc khó của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương và từng lĩnh vực công tác, để tạo động lực, khí thế sôi nổi.

Thứ tư, đổi mới mô hình hoạt động các cụm, khối thi đua cho phù hợp và tương đồng với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong cụm, khối, bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh và thành tích thực chất. Các Cụm, khối thi đua, thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm phát động phong trào thi đua với chủ đề phù hợp; cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thi đua cao điểm, hướng các phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Thứ năm, công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua; đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm, có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, chiến đấu. Gắn việc khen thưởng với công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm khen thưởng đúng đối tượng.

Kính thưa các đồng chí!

Thực tiễn trong năm qua cho thấy, tình hình càng khó khăn, thách thức, phức tạp càng phải thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vượt qua các khó khăn, thách thức đó.

Vì vậy, phát huy thành tích đã đạt được trong năm qua, Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong năm 2022 nhất định sẽ đạt được những kết quả toàn diện hơn nữa; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đề ra.

Cuối lời, xin chúc các đồng chí và quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công, chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm 2022.

Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN