Tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới

08/07/2018 - 20:07

Phát triển đàn bò ở xã Mỹ Hòa (Ba Tri). Ảnh: Thu Huyền

Phát triển đàn bò ở xã Mỹ Hòa (Ba Tri). Ảnh: Thu Huyền

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, 6 tháng qua, việc xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai thực hiện. Các huyện, thành phố đã tập trung đầu tư hạ tầng từ nguồn kinh phí được phân bổ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đã tổ chức lễ công bố 3 xã đạt chuẩn NTM là Bình Thành, An Nhơn, Mỹ Hòa. Tính đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (TC), 62 xã đạt từ 10 - 14 TC, 54 xã đạt từ 5 - 9 TC, 2 xã đạt dưới 5 TC. Trung bình đạt TC trên xã là 11,42%.

Các xã đạt chuẩn theo bộ TC xã NTM giai đoạn 2010 - 2015 đã xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp để nâng chất TC theo bộ TC mới giai đoạn 2016 - 2020. Các TC, chỉ tiêu được hoàn thiện và nâng chất như giao thông, hộ nghèo, thu nhập, tổ chức sản xuất, nhà ở dân cư, môi trường, an toàn thực phẩm… Tuy nhiên, so với bộ TC mới, kết quả trên vẫn chưa thật sự bền vững, một số chỉ tiêu sụt giảm, chưa đạt yêu cầu.

Đánh giá kết quả đạt được theo bộ TC mới giai đoạn 2016 - 2020, hầu hết các xã đều còn TC chưa đạt, tập trung vào các TC: thu nhập, tổ chức sản xuất, hộ nghèo, y tế, môi trường… Do vậy, việc nâng chất 19 TC xã NTM tại các xã đã được công nhận phải tăng tốc hơn nữa để hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Tiếp tục dồn sức hỗ trợ Chợ Lách, TP. Bến Tre xây dựng huyện NTM, thành phố đô thị NTM vào năm 2020.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN