Tiếp tục thả nuôi tôm biển năm 2016

12/10/2016 - 06:20

Ngày 10-10-2016, UBND tỉnh có công văn tiếp tục cho phép thả nuôi tôm biển năm 2016. 

Theo đó, đối với vùng quy hoạch nuôi tôm biển đã được phê duyệt và các vùng nhiễm mặn chưa được ngọt hóa khép kín, từ ngày 16-10-2016 tiếp tục cho phép các tổ chức, cá nhân thả giống tôm sú với hình thức thâm canh, bán thâm canh, quảng canh, nuôi tôm xen rừng, tôm lúa và tôm chân trắng thâm canh đến khi có văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh. Đối với vùng ngọt hóa khép kín, tuyệt đối không được thả nuôi tôm biển với mọi hình thức.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động có biện pháp thông tin, hướng dẫn để nhân dân biết thực hiện, thả giống thích hợp cho từng vùng nuôi cụ thể nhằm hạn chế thiệt hại. Sở chủ trì phối hợp với UBND các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức người dân chấp hành các quy định về nuôi tôm biển và bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn các huyện nuôi tôm biển tập trung còn khoảng 30% diện tích chưa thả giống. Các ao nuôi dự trữ nước mặn từ các tháng đầu năm đã chuẩn bị nước hoàn chỉnh để thả giống. Hiện nay, thời tiết ổn định, dịch bệnh trên tôm nuôi ít xảy ra hơn các tháng đầu năm, tình hình sản xuất phát triển khá tốt.

C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN