Tiếp tục thực hiện xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

27/05/2022 - 18:32

BDK.VN - Ngày 27-5-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 5-12-2011 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp (DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là DN tư nhân), DN có vốn đầu tư nước ngoài và 2 năm thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 17-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 129 Hồ Thị Hoàng Yến chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Chỉ đạo 129 phát biểu kết thúc hội nghị.

Đại diện lãnh đạo cấp ủy TP. Bến Tre phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 129, có thể khẳng định qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06 và 2 năm thực hiện Kế hoạch số 174, công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Tính đến tháng 11-2021, toàn tỉnh có 53 tổ chức đảng, gồm 7 đảng bộ, 11 chi bộ cơ sở, 35 chi bộ trực thuộc với 1.121 đảng viên. Trong đó, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có 7 đảng bộ, 11 chi bộ cơ sở; Đảng ủy cơ sở Khu công nghiệp có 9 chi bộ trực thuộc, 26 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong DN ngoài Nhà nước.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng trong DN, đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước cuối năm 2021: 20/52 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26/52 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6/52 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ (1 chi bộ mới thành lập nên không đánh giá xếp loại).

Năm 2021, toàn tỉnh đã vận động thành lập 13 tổ chức công đoàn cơ sở, phát triển 11.830 công đoàn viên (CĐV), nâng tổng số tổ chức công đoàn cơ sở trong DN ngoài khu vực Nhà nước lên 273/334, chiếm 81,34% so tổng số DN có đủ điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn, với 48.454 CĐV chiếm 88% so tổng số lao động trong các DN ngoài khu vực Nhà nước (48.454/55.065). Tổ chức công đoàn trong các DN tư nhân đã giới thiệu 145 CĐV ưu tú cho Đảng (trong đó có 74/145 CĐV ưu tú được Đảng xem xét kết nạp, chiếm 51,03%).

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Chỉ đạo 129 phát biểu kết thúc hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Chỉ đạo 129 phát biểu kết thúc hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Chỉ đạo 129 nhấn mạnh: Cấp ủy cần xác định công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước là việc làm không dễ, vì thế cần có sự tập trung thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước; làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước với phương châm “mưa dầm thấm sâu, dễ trước khó sau, trong trước ngoài sau”. Cấp ủy cấp trên cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng thiết thực và phù hợp với điều kiện của DN, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển DN cũng như tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên là người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ tại DN.

“Liên đoàn Lao động tỉnh phát huy tốt vai trò chủ công, phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thành lập, hướng dẫn hoạt động cho các đoàn thể nhân dân trong DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh; phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Chỉ đạo 129 nói.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DN tư nhân; thường xuyên kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và xây dựng các giải pháp chỉ đạo thực hiện; nhân rộng các mô hình, điển hình tốt. Đổi mới phương pháp tiếp cận, vận động DN, người lao động, đề ra giải pháp giúp cấp ủy làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN