Tiếp tục triển khai quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19

19/05/2022 - 20:27

BDK - Qua 1 tháng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06), Sở Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin” trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng nhập liệu thông tin trên dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Lực lượng nhập liệu thông tin trên dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. 

Tính đến ngày 13-5-2022, toàn tỉnh đã xử lý 308/29.109 trường hợp không có chứng minh nhân dân, căn cước công dân, mã định danh; 835/16.145 trường hợp sai định dạng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, mã định danh; 1.659/457.154 trường hợp sai thông tin. Còn trên 499 ngàn trường hợp sai thông tin chờ xử lý.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh, một số xã gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19. Cụ thể, trên địa bàn huyện Bình Đại, các xã Tam Hiệp, Định Trung, Bình Thắng, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, lực lượng công an tìm không có dữ liệu đối tượng, không xác định được căn cước công dân, người dân các xã khác đến tiêm chủng không tìm được dữ liệu tiêm để điều chỉnh lại thông tin. Công tác phối hợp của lực lượng công an chưa tích cực nên quá trình thực hiện “làm sạch” còn hạn chế.

Sắp tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng thực hiện ứng dụng nền tảng quản lý tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tiếp tục triển khai quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19; phân bổ USB token (chữ ký số) cho các cơ sở tiêm chủng để thực hiện quy trình ký số, cấp Hộ chiếu vắc-xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về việc triển khai quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

Để đảm bảo công tác “làm sạch” hoàn thành trước ngày 1-6-2022, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp quan tâm, chỉ đạo các bộ phận, cơ quan liên quan phối hợp cùng ngành y tế trong việc triển khai thực hiện quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN