Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử

30/04/2021 - 11:30

BDK.VN - Ngày 29-4-2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 135/UBBC về việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kiểm tra công tác bầu cử tại địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Kiểm tra công tác bầu cử tại địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Công văn nêu rõ: nhằm giúp UBBC cấp huyện, cấp xã tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 9-4-2021, UBBC tỉnh đã ban hành Công văn số 74/UBBC để chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tình hình tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại một số xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót nhất định; quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ bầu cử chưa đáp ứng tốt yêu cầu theo chỉ đạo của UBBC tỉnh.

Để công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, UBBC tỉnh đề nghị UBBC cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ về công tác bầu cử từ cấp huyện đến cấp xã theo đúng nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình chỉ đạo cần phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên, nhằm phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất của từng tổ chức, cá nhân trong xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát thông tin trong hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã để bổ sung, hoàn chỉnh theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; tiến hành lập danh sách, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử, đảm bảo tuân thủ đúng thời gian quy định.

Chủ động theo dõi, bám sát các văn bản hướng dẫn của ngành chức năng và của Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền UBBC tỉnh để đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, chú trọng lựa chọn nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, cụ thể về nội dung, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn, nhất là tăng cường về chiều sâu, nhằm tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn…

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc hội nghị cử tri cho người ứng cử để thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định, đảm bảo việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử, về danh sách người ứng cử, danh sách cử tri… Kể từ ngày 13-5-2021, các cơ quan phụ trách bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử.

UBBC cấp huyện chỉ đạo UBBC cấp xã thường xuyên rà soát danh sách cử tri đã niêm yết để kịp thời báo cáo UBND cấp xã điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đồng thời, tiếp tục thực hiện thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách cử tri để nhân dân theo dõi, kiểm tra.

Các huyện, thành phố quan tâm kinh phí hoạt động bầu cử cho các xã, phường, thị trấn để các đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao. Chủ động rà soát về cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho công tác bầu cử.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác y tế theo kế hoạch đã xây dựng, trong đó cần thực hiện tốt công tác dự báo tình hình để chủ động xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

UBBC các huyện, thành phố khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho UBBC các xã, phường, thị trấn và các tổ bầu cử, để từng tổ chức phụ trách bầu cử nắm vững các quy định, đảm bảo từng khâu, từng công việc được thực hiện chặt chẽ, chính xác, đạt kết quả cao.

 UBBC cấp xã quan tâm chỉ đạo tổ bầu cử tiến hành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu theo đúng thời gian quy định. Đồng thời phải thông báo thường xuyên về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu… để cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu theo dõi, nắm thông tin và tích cực tham gia bầu cử.

UBBC tỉnh cũng yêu cầu UBBC các cấp tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng quy định.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN