Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 14

17/05/2021 - 07:47

BDK - Đơn vị bầu cử số 14: gồm Tân Thanh Tây, Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân, Tân Bình, Hòa Lộc, Tân Thành Bình, Thành An. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu HĐND được bầu: 03 người.

1. NGUYỄN VĂN ĐẠT

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐẠT

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐẠT

3. Sinh ngày: 20-8-1969 

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng kí khai sinh: Xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 57, ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

 Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 320722401. Ngày cấp: 1-9-2020. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan: Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Mỏ Cày Bắc.

15. Nơi công tác: HĐND huyện Mỏ Cày Bắc.

16. Ngày vào Đảng: 20-10-1996.  

 - Ngày chính thức: 20-10-1997. Số thẻ đảng viên: 32.016728.

 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc.

17. Tình trạng sức khỏe: Trung bình.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày Bắc: nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ năm 1991 đến năm 1996: Tổ thuế ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân.

- Từ tháng 8-1996 đến tháng 8-1998: Cán bộ Văn thư xã Khánh Thạnh Tân.

- Từ tháng 8-1998 đến tháng 12-1999: Cán bộ Văn phòng UBND xã Khánh Thạnh Tân.

- Từ tháng 1-2000 đến tháng 3-2004: Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Thạnh Tân.

- Từ tháng 4-2004 đến tháng 4-2009: Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Khánh Thạnh Tân.

- Từ tháng 5-2009 đến tháng 5-2015: Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Khánh Thạnh Tân.

- Từ tháng 6-2015 đến tháng 10-2015: Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

- Từ tháng 11-2015 đến tháng 7-2016: Ủy viên Ban Thường vụ - Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc.

- Từ tháng 8-2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ - Phó chủ tịch HĐND huyện Mỏ Cày Bắc.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất vinh dự được cơ quan, tổ chức và cử tri nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức được rằng đây không chỉ là danh dự to lớn của bản thân tôi mà còn là trách nhiệm vô cùng to lớn và hết sức nặng nề trước Đảng trước nhân dân toàn tỉnh và cử tri huyện nhà.

Tôi cũng ý thưc được rằng, tỉnh Bến Tre chúng ta trong nhiệm kỳ qua bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà với tinh thần “Đồng khởi mới”, bằng sự quyết tâm chính trị cao nhất đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức về thiên tai dịch bệnh, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đưa tỉnh ta thoát khỏi tỉnh tụt hậu về kinh tế, mức sống của nhân dân ta ngan bằng với mức sống trung bình của nhân dân trong khu vực. Thu nhập bình quân đầu ngượi đạt 43,6 triệu đồng/người/năm. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của HĐND và đại biểu HĐND nhiệm kỳ qua.

Vì thế HĐND nhiệm kỳ này phải có trách nhiệm kế thừa và phát huy mạnh mẽ những kết quả, kinh nghiệm của HĐND và đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước, đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục đổi mới và phát huy hơn nữa cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tỉnh nhà.

Với vinh dự và trách nhiệm hết sức nặng nề trên, tôi xin được trình bày về những suy nghĩ của mình khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trước hết, là người con của quê hương Mỏ Cày Bắc, tôi được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân và cử tri huyện nhà trong đó có cử tri của 7 xã chúng ta. Do đó tôi nhận thấy mình phải cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm với quê hương nơi sinh ra mình, phải làm tất cả những gì mình có thể làm được để đền đáp sự quan tâm, giúp đỡ của nhân dân dành cho cho bản thân tôi, nhằm góp phần xây dựng huyện chúng ta nói chung, 7 xã chúng ta nói riêng ngày càng phát triển.

Hiện nay vấn đề mà tôi quan tâm là tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, hạn mặn kéo dài, dịch bệnh trên người và trên đàn vật nuôi, cây trồng diễn biến ngày càng phức tạp gây bất an cho nhân dân tỉnh nhà nói chung, huyện nhà nói riêng trong sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của nhân dân.

Với đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của huyện nhà, tôi sẽ cùng với tập thể Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các cấp, các ngành tích cực kiến nghị với tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho huyện nhà phát triển theo sự phát triển chung của tỉnh.

Với trách nhiệm của mình, nếu được cử tri quan tâm tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt, trau dồi kỹ năng hoạt động của một đại biểu HĐND, để thực hiện có hiệu quả trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Thường xuyên giữ mối quan hệ với cử tri nơi ứng cử, tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận, các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, phản ảnh của cử tri và nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan có thẩm quyền.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, tích cực thảo luận góp ý kiến vào các quyết sách và nghị quyết của HĐND tỉnh để nghị quyết ban hành phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nói chung, huyện nhà nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết các vấn đề mang tính bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đồng thời có giải pháp đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Nếu tôi đắc cử hay không đắc cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này nhưng với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên thì những việc làm gì có lợi cho dân tôi sẽ làm, việc gì có hại cho dân thì tôi tránh.

2. NGUYỄN VĂN NIỆM

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN NIỆM

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN NIỆM

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10-6-1982

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 149, ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

 Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321150450. Ngày cấp: 15-6-2010. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí nông lâm.

- Học vị: Thạc sĩ chính sách công.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó giám đốc.

15. Nơi công tác: Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 11-3-2010.

- Ngày chính thức: 11-3-2011; Số thẻ đảng viên: 32.040.885.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở; Câu lạc bộ Trí thức trẻ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên; Phó chủ nhiệm.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 8-2005 đến tháng 2-2008: Kỹ sư bảo trì, Phòng Cơ điện, Nhà máy chế biến Thủy sản Ba Lai thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre.

- Từ tháng 3-2008 đến tháng 11-2011: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 12-2011 đến tháng 8-2012: Chuyên viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 9-2012 đến tháng 2-2016: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 3-2016 đến tháng 6-2018: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 7-2018 đến tháng 5-2020: Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 6-2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri mà 5 năm trước đây, tôi được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đã hoàn thành tốt vai trò của một người đại biểu HĐND, vai trò là thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng thời tích cực theo đuổi các vấn đề mà mình quan tâm và  mình đã hứa hẹn với cử tri qua một số nội dung chất vấn trực tiếp tại hội trường.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và  quyền làm chủ của nhân dân, HĐND tỉnh đã hoạt động trách nhiệm, hiệu quả với hơn 350 nghị quyết được ban hành, trong đó gần ½ nghị quyết mang tính  quy phạm pháp luật, là cơ sở để UBND tỉnh thực thi, nhất là các cơ chế để tạo  cơ sở pháp lý phát triển kinh tế - xã hội, một phần còn lại là nghị quyết về các chủ trương đối với các công trình, dự án trọng điểm, có tác động trực tiếp, thúc  đẩy phát triển cuộc sống của người dân.

Mặc dù vậy, nhưng còn rất nhiều vấn đề mới phát sinh liên tục đòi hỏi phải kịp thời nhận diện để điều chỉnh, nhiều vấn đề cần thời gian dài để giải quyết một cách đồng bộ, căn cơ như tình trạng được mùa mất giá nông sản mà cụ thể là dừa, bưởi hay vấn đề ảnh hưởng của hạn mặn, vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất sinh hoạt, vấn đề an ninh trật tự, tệ nạn xã hội…

Với kinh nghiệm hoạt động trong môi trường dân cử và mối quan tâm đeo đuổi như vừa nêu trên, bản thân luôn quán triệt: mọi chính sách, pháp luật đều phải xuất phát từ số đông người dân và phải đúng đắn, hợp lòng dân. Do  đó, nếu được quý cử tri tín nhiệm và bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết sẽ không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm  vụ của mình với 3 nhóm nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Tỉnh  ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp để phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trong bối cảnh vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời với nhiệm vụ trên, việc chống tham ô lãng phí, an toàn giao  thông, an ninh nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, chính sách cho đối tượng bị yếu thế, dễ bị tổn thương… cũng là những vấn đề hết sức bức xúc của xã hội mà bản thân tôi thấy đó cũng là nhiệm vụ mà mình  phải tích cực tham gia ý kiến.

2. Đối với vai trò trong Ban lãnh đạo ngành công thương, về phía đối nội, sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là cơ quan đi đầu trong cải cách hành chính, cải thiện chất lượng hoạt động bộ máy để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bằng chứng là Sở Công Thương được xếp đứng đầu về chỉ số cải cách hành  chính, đứng thứ 2 về chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ngành (DDCI) khi  được UBND tỉnh công bố năm 2020. (Mỗi tháng, Sở Công Thương tiếp nhận trung bình khoảng 1.500 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhưng chúng tôi luôn giải quyết sớm và đúng hẹn, không có trễ hẹn).

Về đối  ngoại, một mặt tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách tăng cường liên kết với  các hệ thống thu mua, phân phối để giúp ổn định giá cả nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu, một mặt sẽ phối hợp với các ngành đề xuất các chính sách  phát triển chuỗi giá trị nông sản, phát triển các khu cụm công nghiệp một cách  hợp lý để giải quyết các nguồn nguyên liệu và việc làm cho người dân đưa hoạt động kinh tế nông nghiệp phát triển ngày một ổn định, bền vững, hạn chế điệp khúc “được mùa, rớt giá” trong thời gian qua và sẽ tiếp tục thực hiện tốt  vai trò tham gia giám sát, đôn đốc các công trình trọng điểm, công trình phòng chống hạn mặn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể gây ra cho chúng ta trong thời gian tới.

3. Tôi sẽ phấn đấu thực hiện tất cả những lời hứa của mình, sẽ đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; sẽ tăng cường tiếp xúc và giữ mối liên hệ với chính quyền địa phương, với Mặt trận, với cử tri để lắng nghe, tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng mà cử tri kiến nghị. Đồng thời sẽ phản ảnh một cách đầy đủ những kiến nghị đề xuất của quý cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời sẽ thường xuyên theo dõi kết quả để báo cáo về với quý cử tri.

Chỉ đứng ở góc độ là cán bộ, công chức hoạt động trực tiếp trong ngành công thương, giúp mang lại giá trị cho xã hội và nền kinh tế, tôi đã thấy rất vinh dự, nay lại càng vinh dự hơn khi được giới thiệu tiếp tục tái cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Do thời gian có hạn nên dự kiến những công việc nêu trên là chưa đầy đủ, mà sẽ còn được ghi nhận, tiếp thu qua thực tiễn, qua ý  kiến, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện hơn nữa Chương trình hành động của mình, tuy nhiên với quan điểm “Nói ít, làm nhiều và làm hiệu quả” cùng với sự tràn đầy nhiệt huyết muốn được cống hiến để phục vụ nhân dân, tôi xin khẳng định sẽ phấn đấu hết mình cho nhiệm vụ được giao, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. BÙI QUANG SƠN

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: BÙI QUANG SƠN

2. Họ và tên khai sinh: BÙI QUANG SƠN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22-12-1973

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 33E1, Đường số 1, khu phố Mỹ Tân, Phường 7, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số chứng minh nhân dân: 320843927. Ngày cấp: 10-6-2015. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11 Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/bổ túc.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Thẩm phán trung cấp, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

15. Nơi công tác: Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 28-11-1998.

- Ngày chính thức: 28-11-1999; Số thẻ đảng viên: 33.47188.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Đảng ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2018; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu HĐND TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 12-1990 đến tháng 1-2005: Thư ký Tòa án - Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 2-2005 đến nay: Thẩm phán trung cấp Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 4-2009 đến tháng 3- 2013: Phó chánh tòa - Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 3-2013 đến tháng 12-2016: Chánh án Tòa án nhân dân TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 5-2015 đến tháng 12-2016: Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Tòa án nhân dân TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 5-2016: Đại biểu HĐND TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Từ tháng 1-2017 đến nay: Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri một khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đó là:

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền tư pháp, tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, nhân dân. Tòa án nhân danh Nhà nước để ra phán quyết đối với các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính nhằm mục đích bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế chính trị phát triển, giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước nói chung và cơ quan bảo vệ pháp luật nói riêng. Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, hiệu lực, hiệu quả xử lý công việc và công khai minh bạch các hoạt động của tòa án, xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, là chỗ dựa của nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ lợi ích của Nhà nước.

Để đạt được mục tiêu trên thì bản thân tôi và tập thể lãnh đạo Tòa án phải tổ chức triển khai thực hiện thật nghiêm túc Chương trình cải cách tư pháp mà trước tiên là thủ tục hành chính - tư pháp phải thật sự gọn nhẹ, dễ hiểu, dễ tiếp cận công lý để nâng cao chất lượng phục vụ bà con cử tri khi có công việc liên quan đến tòa án. Thường xuyên quan tâm làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức công vụ cho cán bộ công chức tòa án hai cấp trong tỉnh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong quá trình thi hành công vụ. Khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công chức tòa án phải luôn vui vẻ, cởi mở, hòa nhã, nhiệt tình, trung thực, công tâm, khách quan, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu những bức xúc của cử tri (nhất là cử tri nơi tôi được giới thiệu ra ứng cử) để giải quyết nhanh chóng, kịp thời, sao cho thấu tình, đạt lý.

2. Chú trọng công tác xét xử lưu động theo hướng phù hợp với nhu cầu xã hội về tính răn đe, phòng chống vi phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến tận cơ sở và ông, bà, cô, chú, anh, chị cử tri. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, đặc biệt các vụ án có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy Nhà nước; các vụ án giết người, xâm hại danh dự, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em; các vụ án vỡ hụi, cho vay lãi nặng, tín dụng đen… gây bức xúc trong cử tri và chính quyền ở nhiều địa phương. Áp dụng hình phạt nghiêm khắc, kê biên và tịch thu tài sản do phạm tội mà có đối với những người chủ mưu cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát tài sản của Nhà nước; áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với tội phạm giết người, xâm hại danh dự, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch vay, hụi, bán hàng đa cấp… Kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, trong đó tập trung đấu tranh quyết liệt đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, củng cố lòng tin và tạo sự bình yên cho cử tri, xây dựng môi trường xã hội ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhanh chóng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cử tri, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng thành công các xã Tân Thành Bình, Thành An,  Hòa Lộc, Tân Bình, Tân Thanh Tây, Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân trở thành xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai không xa; đồng thời góp phần đẩy nhanh xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn đô thị loại IV, trở thành một thị trấn, thị xã văn minh, thân thiện, đáng sống.

4. Bản thân tôi luôn ý thực được rằng, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí là giặc nội xâm, là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Tiêu cực, tham nhũng, lãng phí xảy ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền của, thời gian, công sức của nhân dân. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, sách nhiễu đối với nhân dân trong khi thực thi công vụ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ khiến cho Nhân dân phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để có thể thực hiện được công việc của mình như: nộp đơn khởi kiện, tranh tụng tại tòa, xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận có liên quan đến quyền sử dụng đất... Vì vậy, với chức năng, nhiệm vụ của tòa án là đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đấu tranh xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực nói riêng, thông qua nhiệm vụ xét xử, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo quán triệt nội dung này trong toàn hệ thống tòa án hai cấp của tỉnh để xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần đẩy lùi giặc nội xâm, củng cố lòng tin của cử tri đối với Đảng và Nhà nước.

5. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của bà con cử tri bằng nhiều hình thức, dành nhiều thời gian tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở mọi mặt của đời sống xã hội. Tôi sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xét xử của mình, tạo niềm tin của bà con cử tri đối với cơ quan nắm giữ cán cân công lý, bảo vệ lẽ công bằng, quyền con người, quyền công dân theo phương châm “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư; gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Sau cùng, dù có trúng cử hay không, bản thân tôi sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, tham nhũng, tiêu cực, xa dân, giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân mà đặc biệt là cử tri nơi tôi ứng cử để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quý cử tri, phản ánh, kiến nghị, chất vấn, giám sát thường xuyên tại các kỳ họp HĐND hoặc trực tiếp, gián tiếp giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền do mình phụ trách, mang lại hiệu quả thiết thực cho cử tri.

4. DƯƠNG THỊ DIỄM SƯƠNG

               

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG THỊ DIỄM SƯƠNG

2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG THỊ DIỄM SƯƠNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11-11-1984

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

7. Quê quán: Xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 1657, Tổ NDTQ số 2, ấp Thanh Hòa, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số Chứng minh nhân dân: 321126399. Ngày cấp: 11-3-2016. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân hành chính.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND xã.

15. Nơi công tác: Đảng ủy - UBND xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 20-4-2005.

- Ngày chính thức: 20-4-2006; Số thẻ đảng viên: 32.028705.

- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên.

- Bí thư Đảng ủy xã Thành An.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2014, 2017; Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre năm 2014; Chiến sĩ thi đua cơ sở 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 7-2002 đến tháng 5-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Xã Đoàn - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thành An, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 6-2005 đến tháng 3-2009: Phó bí thư Xã Đoàn Thành An, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 4-2009 đến tháng 10-2011: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 11-2011 đến tháng 5-2012: Phó bí thư Thường trực Huyện Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 6-2012 đến tháng 7- 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bến Tre - Bí thư Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc.

- Từ tháng 7-2014 đến tháng 6-2016: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc, là đại biểu HĐND hai cấp tỉnh, huyện.

- Từ tháng 6-2016 đến tháng 5-2019: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc, là đại biểu HĐND hai cấp tỉnh, huyện.

- Từ tháng 6-2019 đến tháng 6-2020: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, là đại biểu HĐND hai cấp tỉnh, huyện.

- Từ tháng 6-2020 đến nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, là đại biểu HĐND hai cấp tỉnh, huyện.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi được sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ thực tiễn làm công tác thanh niên trên quê hương Mỏ Cày Bắc, tôi vô cùng vinh dự và hạnh phúc được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, cử tri cơ quan nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại chính trên quê hương thân yêu của mình. Với tôi, đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao đối với cử tri; bởi vì tôi hiểu đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà, đặc biệt là nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc.

Được lớn lên và trưởng thành từ cơ sở, qua phong trào hành động cách mạng, đặc biệt tháng 6 năm 2019, được sự luân chuyển của Huyện ủy Mỏ Cày Bắc phân công tôi về công tác tại xã Thành An với nhiệm vụ là Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND. Đây là những điều kiện thuận lợi để bản thân tôi tiếp cận, thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc những khó khăn của xã, ấp và mong đợi của quý cô, bác, anh chị cử tri. Đặc biệt là rất đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn mà cử tri huyện nhà đã và đang trải qua đợt hạn, mặn khốc liệt cũng như dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Với mong muốn được góp phần trong việc chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tôi mong nhận được sự tín nhiệm của quý cô, bác, anh, chị cử tri bầu tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh lần này; cũng chính là tạo điều kiện thuận lợi cho tôi nối kết được mối quan hệ giữa tỉnh với địa phương trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật; đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân cũng như để xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc ngày càng phát triển tốt hơn. Tôi quyết tâm thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau:

1. Tôi ý thức được rằng, đại biểu HĐND tỉnh là đại biểu của dân nên việc đầu tiên phải nghĩ đến và hành động là vì quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Theo đó, tôi sẽ chủ động, thường xuyên liên hệ, gặp gỡ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú để tìm hiểu, lắng nghe, ghi nhận nghiêm túc những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực đến HĐND tỉnh; đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết và tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, báo cáo với cử tri những kết quả đạt được.

2. Đề xuất những cơ chế, chính sách với HĐND tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân, trong đó đặc biệt là những vấn đề bức xúc như: quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công, người nghèo và các đối tượng hưởng chế độ chính sách khác; đảm bảo an sinh xã hội. Dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo đầu ra cho các sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Với chức năng, nhiệm vụ của mình tôi thực hiện tốt việc nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc như: tình hình hạn mặn, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá, tại nạn giao thông, tệ nạn ma túy, trộm cắp… Từ đó, tôi sẽ kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. 

3. Giám sát cải cách hành chính, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và việc cải cách thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, giảm phiền hà cho tổ chức và người dân.

4. Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em gái, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách đối với phụ nữ để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới; quan tâm phối hợp với các ngành liên quan bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ phụ nữ phòng tránh bạo lực gia đình.

Tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của huyện nhà, đối với đời sống của nhân dân, những lời hứa của mình đối với quý cô, bác cử tri và sự kỳ vọng của người dân đối với người đại biểu dân cử. Tôi rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được cử tri tiếp tục tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Những dự định trên của tôi trong tương lai không phải là những lời hứa suông mà tôi xác định đó là trách nhiệm của mỗi đại biểu trúng cử, để thực hiện được điều đó, tôi sẽ cố gắng: “hiểu và đồng cảm với cử tri” và đã hứa điều gì “thì phải cố gắng thực hiện”.

5. LÊ CÔNG THÀNH

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: LÊ CÔNG THÀNH

2. Họ và tên khai sinh: LỀ CÔNG THÀNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28-9-1966

4. Giới tính: Nam.

 5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre,

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 617 B2, Khu phố 6, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 320786087. Ngày cấp: 9-9-2019. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp. 

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15. Nơi công tác: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 5-8-1994.

- Ngày chính thức: 5-8-1995; Số thẻ đảng viên 32.010959.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, Bí thư Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thế: Công đoàn viên; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

18. Tình trạng sức khoẻ: Trung bình.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2005; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

 21. Là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 1-1987 đến tháng 9-1988: Nhân viên Phòng Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre (Ngân hàng Nhà nước tỉnh).

- Từ tháng 10-1988 đến tháng 12-1993: Nhân viên Phòng Tiền tệ - Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Từ tháng 1-1994 đến tháng 6-1996: Phó trưởng phòng Tiền tệ, Quản lý ngoại hối và Vàng bạc Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Từ tháng 7-1996 đến tháng 3-2000: Phó trưởng phòng Tổng hợp - Quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Từ tháng 4-2000 đến tháng 1-2009: Trưởng phòng Tổng hợp - Quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước tỉnh. 

- Từ tháng 2-2009 đến tháng 1-2010: Trưởng thòng Nghiên cứu tổng hợp và Quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Từ tháng 2-2010 đến tháng 10-2010: Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Từ tháng 10-2010 đến tháng 8-2013: Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Từ tháng 9-2013 đến tháng 10-2018: Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre. 

- Từ tháng 11-2018 đến nay: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre. 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Là một công chức nhà nước với hơn 34 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý về hoạt động tiền tệ, ngân hàng; hơn 6 năm tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, 2 nhiệm kỳ là Hội thẩm nhân dân tòa án tỉnh và 1 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh, tôi ý thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Tôi thấy mình có đủ điều kiện, đủ khiêm tốn để học tập và có bản lĩnh, tâm huyết thực hiện nhiệm vụ đại biểu của nhân dân ở địa phương, tiếp thu, xử lý và mang đến diễn đàn HĐND tỉnh các vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc.

Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào hai việc chủ yếu sau:

1. Quyết tâm thực hiện tốt nhất vai trò đại diện cho cử tri và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của một đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, chú trọng việc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri và xử lý đúng với trách nhiệm của một đại biểu.

2. Là người đứng đầu ngành ngân hàng tại tỉnh Bến Tre, tôi cam kết hoạt động ngân hàng luôn gần dân, sát dân tích cực chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về giải pháp để thực hiện hai đầu việc:

- Tích cực học tập, nghiên cứu, nắm bắt thông tin đặc biệt là cập nhật kiến thức pháp luật để tham gia có hiệu quả việc quyết định, xây dựng quy hoạch, kế hoạch các chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Về vai trò đại diện, thông qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, và vai trò tác động thông qua 4 hoạt động giám sát chủ yếu gồm chất vấn tại kỳ họp; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giám sát việc thi hành pháp luật và tham gia các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh. Đồng thời giữ gìn đạo đức cách mạng, rèn luyện kỹ năng công tác và thực hiện đầy đủ các quyền của đại biểu HĐND như quyền chất vấn; quyền kiến nghị việc thực hiện pháp luật; quyền yêu cầu chấm dứt các hoạt động trái pháp luật.

- Giám sát, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn: (1) Huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế đầu tư tín dụng an toàn, hiệu quả, bảo đảm không để thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh; chủ động, sáng tạo thực hiện các giải pháp kết nối, tham gia đầu tư vốn vào các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, kết nối với các doanh nghiệp dẫn dắt góp phần xây dựng thành công các chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao, sản xuất nông nghiệp sạch. (2) Tuân thủ các quy định về huy động, cho vay; kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. (3) Chủ động, kịp thời thực hiện các giải pháp thiết thực hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. (4) Mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, cải tiến thủ tục giao dịch nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay. Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng.

- Lãnh đạo ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, góp phần làm cho mọi người dân, mọi doanh nghiệp đều tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng một cách thuận tiện, phù hợp nhu cầu, chi phí hợp lý và được cung cấp một cách có trách nhiệm và bền vững, trong đó chú trọng người nghèo, người có thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ. Các hoạt động tín dụng, thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm được thực hiện đơn giản, thuận tiện nhất, ứng dụng số hóa vào hoạt động.

- Vốn ngân hàng đầu tư có chiều sâu cho sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đa dạng các sản phẩm tín dụng trong nông nghiệp chú trọng việc cho vay qua tổ vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội, tập trung vốn cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng thời, chú ý trong đồng hành cùng địa phương Mỏ Cày Bắc theo định hướng phát triển của huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ, tạo đột phá về du lịch; góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Huyện rất có thế mạnh về chế biến nông sản, may công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển nông nghiệp toàn diện, hình thành các chuỗi giá trị trong nông nghiệp, phát triển du lịch, ngành ngân hàng sẽ chủ động tiếp cận để đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Hiện trên địa bàn đã có mặt 5 ngân hàng (Agribank, Vietinbank, BIDV, HDBank và Ngân hàng Chính sách xã hội) và 2 quỹ tín dụng nhân dân, phấn đấu trong 5 năm tới tăng thêm ít nhất một ngân hàng có phòng giao dịch trên địa bàn.

- Hàng năm có phối hợp với địa phương để tổ chức các hoạt động truyền thông cho người dân để sử dụng các dịch vụ ngân hàng một cách chủ động, hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu số hóa trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra với tình cảm và trách nhiệm, ngành ngân hàng sẽ chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách; tiếp tục xây dựng ngành ngân hàng là đơn vị điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN