Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 15

17/05/2021 - 07:47

BDK - Đơn vị bầu cử số 15: gồm Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, Phước Mỹ Trung, Phú Mỹ, Hưng Khánh Trung A. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu HĐND được bầu: 02 người.

1. NGUYỄN THỊ YẾN NHI

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ YẾN NHI

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ YẾN NHI

3. Ngày, tháng, năm sinh: 7-6-1980             

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán:  Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 204, ấp Phước Mỹ, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

 Nơi ở hiện nay:  Như trên.

9. Số Căn cước công dân: 083180000945. Ngày cấp: 8-2-2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.   

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: 

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.

   - Học vị: Thạc sĩ Luật học.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

15. Nơi công tác: HĐND tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 30-6-2006.

- Ngày chính thức: 30-6-2007;   Số thẻ đảng viên: 32.030859.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.

18. Tình trạng sức khỏe:  Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017, 2019, 2020; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016  - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 12-2002 đến tháng 10-2006: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp.

- Từ tháng 11-2006 đến tháng 10-2008: Phó trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp.

- Từ tháng 11-2008 đến tháng 5-2010: Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp.

- Từ tháng 6-2010 đến tháng 4-2011: Chánh Văn phòng - Sở Tư pháp.

- Từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2015: Phó giám đốc Sở Tư pháp.

- Từ tháng 4-2015 đến tháng 6-2016: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc.

- Từ tháng 7-2016 đến tháng 10 -2018: Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Từ tháng 11-2018 đến tháng 12-2018: Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

- Từ tháng 1-2019 đến nay: Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thời gian vừa qua, tôi hai lần vinh dự được quý cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua hai nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi luôn nỗ lực, cố gắng để làm tròn trách nhiệm của một người đại biểu dân cử, đã tham gia tích cực và trách nhiệm các hoạt động như tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham dự kỳ họp, các phiên họp, tham gia các đoàn giám sát, khảo sát… Luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó tham gia thảo luận và quyết định những chủ trương, chính sách, những vấn đề quan trọng của địa phương.

Lần này, tiếp tục được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và qua ba lần hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với tôi đây vừa là niềm tự hào, niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn. Bản thân xác định khi trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh thì cần phải thực hiện cho được những kỳ vọng mà cử tri đã trao cho mình, cũng như những gì mình đã cam kết trước quý cử tri.

Nhận thức được HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, tôi xin dự kiến một số công việc mình cần phải thực hiện nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật: sẽ cùng với HĐND tỉnh kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương theo phân cấp, phân quyền hoặc ban hành các chính sách của địa phương; giám sát việc tổ chức thực hiện trên địa bàn nhằm bảo đảm Hiến pháp và pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhằm tạo điều kiện, tiền đề, hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

- Thứ hai, trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh: tôi sẽ tham gia tích cực trong việc thảo luận và quyết định các chủ trương, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mà nhất là khi hiện nay đời sống của đại bộ phận người dân ở nông thôn còn rất khó khăn. Hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Bến Tre sẽ phát triển ngang bằng với khu vực và cả nước trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI.

Trong đó đặc biệt quan tâm tới các vấn đề mà hiện nay cử tri đang rất trăn trở như: giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống của nông dân, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; vấn đề giá cả các mặt hàng nông sản, khắc phục tình trạng được mùa mất giá; giải pháp ứng phó hiệu quả trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu; khắc phục và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội, nhất là trong thanh thiếu niên; tình trạng tội phạm, tệ nạn, vi phạm pháp luật như trộm cấp, ma túy, tín dụng đen, an ninh nông thôn, tai nạn giao thông; vấn nạn tham nhũng, lãng phí…

- Thứ ba, là một đại biểu nữ, tôi ý thức rất rõ vị trí, vai trò, giá trị của gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình được ấm no, hạnh phúc thì xã hội mới phát triển, tiến bộ, cũng giống như dân có giàu thì nước mới mạnh. Cho nên tôi cũng sẽ ưu tiên quan tâm đến các vấn đề mà có tác động trực tiếp đến gia đình như: tạo việc làm, nâng cao thu nhập; xây dựng hệ thống giáo dục, y tế chất lượng, thân thiện; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng ngừa bạo lực học đường, chăm sóc người cao tuổi, các chính sách đối với người có công, công tác an sinh xã hội…

- Và nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND đại biểu dân cử, để không phụ lòng mong mỏi của quý cử tri đã dành cho mình. Đó chính là luôn gần gũi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh đến những cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Phối hợp, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương trong việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Sẽ tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các hoạt động của HĐND tỉnh. Tôi xác định phương châm cho mình là: với cử tri thì gần gũi, lắng nghe; với chính quyền địa phương các cấp thì phối hợp, hỗ trợ; với nhiệm vụ đại biểu thì tận tụy, trách nhiệm.

Rất mong quý cô, bác, anh chị cử tri tin tưởng, ủng hộ, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh để tôi có cơ hội tiếp tục thực hiện những điều mà thời gian qua cử tri cũng như bản thân mình luôn quan tâm, trăn trở.

2. NGUYỄN VĂN TRUNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN TRUNG

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN TRUNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10-5-1977                

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 294 ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321076358. Ngày cấp: 31-5-2013. Cơ quan cấp:  Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.                           

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Anh văn.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính

- Ngoại ngữ: Đại học sư phạm Anh văn.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy.

15. Nơi công tác: Huyện uỷ Mỏ Cày Bắc.

16.  Ngày vào Đảng:17-1-2004.

- Ngày chính thức: 17-1-2005; Số thẻ đảng viên: 32.026218.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bến Tre.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch.

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 9-2000 đến tháng 8-2001: Giáo viên Trường THPT bán công Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

- Từ tháng 9-2001 đến tháng 11-2008: Chuyên viên, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2007-  2012. Trong thời gian này, đi học Cao học Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2003 - 2006).

- Từ tháng 12-2008 đến tháng 5-2009: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

- Từ tháng 6-2009 đến tháng 12-2015: Phó trưởng phòng Khoa giáo, Trưởng phòng Khoa giáo; Chi ủy viên, Phó bí thư Chi bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Từ tháng 1-2016 đến tháng 5-2020: Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó bí thư Chi bộ cơ quan.

- Từ tháng 6-2020 đến tháng 10-2020: Phó bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc; Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Từ tháng 11-2020 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Hôm nay, tôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Trong nhiệm kỳ qua, được sự ủng hộ giúp đỡ của cử tri, tôi đã cố gắng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; tiếp thu phản ánh đầy đủ các ý kiến của cử tri với HĐND tỉnh để yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời cho cử tri. Cùng tham gia giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội và có các ý kiến, kiến nghị với cơ quan chức năng về các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, thực hiện chính sách cho người có công, người nghèo, người cao tuổi. Tại một số kỳ họp, tôi cùng tham gia thảo luận về những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đối với huyện Mỏ Cày Bắc, trong 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức như: tình hình hạn mặn xâm nhập sâu, kéo dài; giá cả nông sản bấp bênh; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và trên người, đặc biệt là dịch Covid-19… đã tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự phấn đấu và vào cuộc quyết liệt của chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức đó và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nổi bật là, hạ tầng giao thông từ huyện đến xã có nhiều thay đổi; thu hút đầu tư tăng khá; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chuyển biến tích cực và giải quyết khá tốt việc làm cho lao động nông thôn; đời sống người dân được nâng lên rõ nét.

Nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện khóa mới, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, trong đó, chú trọng việc giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân để kiến nghị, đề xuất giải pháp với HĐND tỉnh và huyện. Tích cực nghiên cứu và đóng góp vào những quyết sách quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hai là, với trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và vai trò của người đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, cùng các tầng lớp nhân dân huyện nhà tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, tập trung xây dựng thành công huyện nông thôn mới; làm tốt công tác ngăn mặn, trữ ngọt; phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, đô thị, mở rộng sản xuất sạch và thu hút đầu tư. Lãnh đạo thực hiện tốt phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, các chính sách an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững và phòng chống tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân. 

Ba là, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân huyện nhà.

Với trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của mình là mong muốn đóng góp nhiều hơn cho Đảng, cho đất nước và cho nhân dân, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi tái cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện nhiệm kỳ mới, tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra và dù được HĐND phân công nhiệm vụ gì, tôi đều cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao.

3. TRẦN THỊ HẢI VÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ HẢI VÂN

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ HẢI VÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16-9-1982                  

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Hà Nội.

7. Quê quán: Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 558/15/1A, Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

    Nơi ở hiện nay:  Số 3.5.5 Chung cư Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

9. Số Chứng minh nhân dân: 023639599. Ngày cấp: 28-3-2013. Cơ quan cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh.

10. Dân tộc: Kinh.                                                               

11.Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Anh Văn - Chuyên ngành Biên phiên dịch.

- Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tổng giám đốc.

15. Nơi công tác: Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Lam.

16. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

17. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Doanh nhân trẻ tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2020.

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian, công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, Chính quyền, đoàn thể)

- Từ năm 2002 đến năm 2003: Thư ký giám đốc Công ty TNHH Thương Mại - Xây dựng Hồng Hà.

- Từ năm 2003 đến năm 2005: Nhân viên phát triển phần mềm Công ty VPK.

- Từ tháng 5-2005 đến tháng 9-2006: Trợ lý giám đốc Công ty VPK.

- Từ tháng 10-2006 đến tháng 3-2008: Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng Công ty Bureau Veritas Consumer Product Services Vietnam.

- Từ tháng 3-2008 đến tháng 1-2009: Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Thuthiem group.

- Từ tháng 2-2009 đến tháng 11-2009: Quản lý 2 khu dân cư và hỗ trợ cư dân sinh sống và xây dựng nhà tại 2 khu dân cư - Công ty cổ phần Thuthiem Group.

- Từ tháng 12-2009 đến tháng 12-2010: Thư ký Tổng giám đốc - Công ty cổ phần ThuthiemGroup.

- Từ tháng 1-2011 đến tháng 1-2017: Trợ lý chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuthiemgroup.

- Từ tháng 2-2017 đến tháng 6-2017: Phó tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Lam (Khách sạn Dừa).

- Từ tháng 7-2017 đến tháng 9-2020: Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Lam (Khách sạn Dừa).

- Từ tháng 10-2020 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Lam kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Sa (Parami Hồ Tràm).

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Lời đầu tiên tôi xin gửi đến quý cô, bác, anh, chị cử tri lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Tôi sinh ra tại Hà Nội, không phải người con của Bến Tre, nhưng trong quá trình làm việc và gắn bó tại Bến Tre, con người, cảnh vật, văn hóa của Bến Tre đã trở nên rất thân thương với tôi. Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, công ty, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Bản thân tôi xác định đại biểu HĐND là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri nơi mình ra ứng cử. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khi được tiếp xúc trực tiếp với người dân, tôi tự hỏi vì sao với những tài nguyên thiên nhiên sẵn có, Bến Tre ta lại chưa phát triển du lịch được như mong muốn? Vì sao người dân làm du lịch tại Bến Tre thu nhập lại thấp? Từ đó, tôi có mong muốn là làm sao đời sống bà con mình được cải thiện, thu nhập tăng thông qua sự phát triển về du lịch và nguồn nhân lực. Nhiệm kỳ này nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất chính quyền địa phương 3 vấn đề sau:

Thứ nhất: hiện thực hóa ý tưởng “Bảo tàng Dừa” là nơi quy tụ tất cả các giống dừa tại Bến Tre (ước chừng là 50 loại), là một tổ hợp từ cây giống đến cây thu hoạch trái dừa tươi, sản xuất các sản phẩm từ dừa như thủ công mỹ nghệ, bánh kẹo, vật liệu, xây dựng, tranh vẽ,… Thiết kế biểu tượng “Bảo tàng Dừa” thành biểu tượng du lịch đặc trưng của Bến Tre để “Một lần trong đời phải ghé Bảo tàng Bến Tre”.

Thứ hai: phát triển các tour, tuyến đặc trưng, chất lượng của Bến Tre để truyền tải hết vẻ đẹp văn hóa bao gồm: ẩm thực, đời sống, cảnh quan, con người của Bến Tre. Từ đó, gia tăng nguồn thu nhập cho người dân.

Thứ ba: phát triển các trung tâm dạy nghề chuyên nghiệp, các trường cao đẳng, đại học đào tạo ngành du lịch. Phối hợp các đơn vị nhà hàng khách sạn đạt chuẩn làm nơi thực tập để nâng cao tay nghề, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm và làm được việc ngay khi ra trường. Điều này giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát triển, đóng góp cho quê hương và thu hút nguồn nhân lực chất lượng về Bến Tre.

Để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và có đề xuất kịp thời.

Là người tâm huyết với ngành du lịch, tôi luôn nghĩ về việc cải thiện cuộc sống của bà con, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng phát triển du lịch tại tỉnh nhà. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý cử tri huyện nhà để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN