Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 19

17/05/2021 - 07:47

BDK - Đơn vị bầu cử số 19: gồm An Thuận, An Thạnh, An Điền, An Nhơn, An Qui, Mỹ An, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu HĐND được bầu: 03 người.

1. TRẦN VĂN CỦA

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN CỦA

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN CỦA

3. Ngày, tháng, năm sinh:10-10-1970              

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 8. Nơi đăng ký thường trú: Số 65/3, ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

 9. Số chứng minh nhân dân: 320253360. Ngày cấp: 20-7-2006. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.                  

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học kinh tế chuyên ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Phú.

15. Nơi công tác: Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Phú.

16. Ngày vào Đảng: 19-1-1994.

- Ngày chính thức: 19-1-1995. Số thẻ đảng viên 32.087866.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian, công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ tháng 8-1988 đến tháng 3-1994: Thư ký hộ tịch Ban Tư pháp, thư ký Đảng ủy xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 4-1994 đến tháng 2-1996: Bí thư Chi bộ ấp An Điền, xã An Thuận.

- Từ tháng 3-1996 đến tháng 9-1998: Đảng ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã An Thuận.

- Từ tháng 10-1998 đến tháng 12-1999: Học Trung cấp chính trị, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 1-2000 đến tháng 10-2000: Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã An Thuận.

- Từ tháng 11-2000 đến tháng 7-2005: Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã An Thuận.

- Từ tháng 8-2005 đến tháng 11-2006: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Thuận.

- Từ tháng 12-2006 đến tháng 4-2010: Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

- Từ tháng 5-2010 đến tháng 10-2012: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 11-2012 đến tháng 11-2013: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Phú.

- Từ tháng 12-2013 đến tháng 3-2017: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Phú.

- Từ tháng 4-2017 đến tháng 9-2018: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú.

- Từ tháng 10-2018 đến tháng 10-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 11 năm 2019 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, tập thể cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Phú và quý cử tri nơi tôi cư trú đã tín nhiệm, giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân. Tôi nhận thức rằng, đại biểu HĐND do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Hôm nay, được đứng trước cô bác anh chị cử tri để thông qua chương trình hành động của mình với vai trò là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân huyện nhà trong thời gian qua đối với lĩnh vực công tác của tôi.

Trong những năm qua, với vị trí công tác là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi cùng với tập thể Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đúng đối tượng. Mỗi năm, hỗ trợ từ 50 đến 60 căn nhà tình thương cho đối tượng hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; 04 đến 05 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; từ 08 đến 10 cầu giao thông nông thôn. Tết Nguyên đán hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động, tiếp nhận và phân phối quà tết cho đối tượng là hộ chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trung bình mỗi năm từ 2,5 đến 3 tỷ đồng. Riêng mùa khô năm 2019 - 2020, do ảnh hưởng của tình hình xâm nhập mặn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời nguồn lực hỗ trợ khắc phục hạn mặn cho người dân với số tiền là 16.461.400.000 đồng; hỗ trợ cho 10.660 hộ, với 45.720 người được hưởng lợi; trong đó, hộ chính sách khó khăn 343 hộ; nghèo 2.530 hộ; cận nghèo 1.633 hộ; hộ dân tộc thiểu số 279 hộ và 5.875 hộ không thuộc diện các hộ trên.

Với nhiệm vụ là Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi có điều kiện thuận lợi để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà người dân quan tâm, lo lắng hiện nay. Vì thế, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ quan tâm những vấn đề sau:

1. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh có giải pháp để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, như đảm bảo cung cấp nguồn nước ngọt cho người dân sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô khi hạn mặn xảy ra; sớm triển khai xây dựng các công trình ngăn mặn, trữ ngọt trên địa bàn của huyện, nhất là các công trình hạ tầng giao thông để phục vụ cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con. Cùng với ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu nhằm giảm rủi ro, thiệt hại trong việc nuôi trồng của bà con cử tri.

2. Chỉ đạo MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai công tác giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định. Giám sát ngành chuyên môn và UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; việc tiếp công dân và giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân. Kiến nghị với các ngành, địa phương tập trung phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc, văn hóa lịch sử của tỉnh nhà.

3. Sắp xếp công việc cơ quan thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh chính đáng của cử tri để đề đạt tại kỳ họp. Bản thân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống để phục vụ tốt cho nhân dân, phát huy được năng lực của người đại biểu dân cử. Giáo dục không để thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật, lợi dụng sự tín nhiệm của nhân dân, cơ quan nhà nước để trục lợi.

Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh thì tôi có cơ hội giúp bà con cử tri nhiều hơn. Không được tín nhiệm thì tôi vẫn làm nhiệm vụ của mình giúp cho cô bác, anh chị cử tri có hoàn cảnh khó khăn với những hình thức khác nhau để vượt khó vươn lên, có cuộc sống ổn định.

2. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24-2-1979

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

7. Quê quán: Ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 27/3 ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Căn hộ B3 - Khu nhà công vụ xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321033910. Ngày cấp: 25-3-2014. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính.

- Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ tương đương B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Phó bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 1-9-2004.

- Ngày chính thức: 1-9-2005; Số thẻ đảng viên 32.028116.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Phó bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành.

18. Tình trạng sức khỏe: Trung bình.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen UBND tỉnh năm 2008-2009.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ 2011 - 2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 1-1999 đến tháng 3-1999: Cán bộ Nhà Thiếu nhi huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 4-1999 đến tháng 6-2000: Học lớp Trung cấp chính trị dự nguồn K13 tại Trường Chính trị Bến Tre.

- Từ tháng 7-2000 đến tháng 12-2000: Học lớp Trung cấp Thanh vận tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 1-2001 đến tháng 10-2004:  Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Thạnh Phú, Bến Tre.

- Từ tháng 11-2004 đến tháng 2-2006: Phó bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Huyện Đoàn, phụ trách Nhà Thiếu nhi huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 3-2006 đến tháng 7-2010: Phó bí thư Thường trực Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Huyện Đoàn, phụ trách Nhà Thiếu nhi huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 8-2010 đến tháng 12-2010: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 1-2011 đến tháng 12-2014: Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ  tỉnh, Huyện ủy viên, Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 1-2015 đến tháng 5-2015: Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh.

- Từ tháng 6-2015 đến tháng 3-2016: Đảng ủy viên, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh.

- Từ tháng 4-2016 đến tháng 11-2016: Ủy viên Đảng đoàn, Đảng ủy viên - kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh.

- Từ tháng 12-2016 đến tháng 1-2020: Ủy viên Đảng đoàn, Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh Bến Tre, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công.

- Từ tháng 2-2020 đến tháng 8-2020: Ủy viên Đảng đoàn, Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công.

- Từ tháng 9-2020 đến nay: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy LĐLĐ tỉnh; Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi được đồng nghiệp cơ quan và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, đề cử và được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng gắn với trách nhiệm hết sức nặng nề.

Đặc biệt, được về ứng cử tại huyện nhà - nơi tôi được sinh ra và lớn lên, là huyện có truyền thống cách mạng vẻ vang, hào hùng, tôi xem đây là một may mắn và cũng ý thức đầy đủ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và cử tri huyện nhà nói chung và quý cử tri các xã nơi tôi ứng cử nói riêng.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu HĐND; tham gia đầy đủ các kỳ họp; là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi cho cử tri, cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

- Giữ mối liện hệ mật thiết với nhân dân, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của đoàn viên công đoàn và người lao động và phản ánh trung thực những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và bản thân sẽ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

- Tích cực tham gia giám sát, phát hiện và đề xuất cơ quan chức năng xử lý kịp thời những cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn nhũng nhiễu, tham ô, hối lộ, góp phần mang lại lòng tin cho cử tri.

- Với trách nhiệm của tôi hiện nay, để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ cốt lõi theo quy định của Hiến pháp là đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tôi luôn quan tâm đến đoàn viên, công nhân lao động đang khó khăn về nhà ở, những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo… đồng thời sẽ quan tâm huy động các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo cải thiện đời sống của cử tri quê nhà.

3. ĐOÀN VĂN ĐẢNH

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: ĐOÀN VĂN ĐẢNH

2. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN VĂN ĐẢNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12-12-1966

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 433C11, đường Nguyễn Huệ, khu phố 6, phường Phú Khương, TP. Bến Tre. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước công dân: 083066016666. Ngày cấp: 23-1-2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Khai thác thủy sản.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15. Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16. Ngày vào Đảng: 3-2-1996.

- Ngày chính thức: 3-2-1997. Số thẻ đảng viên: 32.006557.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007 - 2009, 2010 - 2012, 2017 - 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thế): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 10-1993 đến tháng 9-1995: Chuyên viên Sở Thủy sản Bến Tre.

- Từ tháng 10-1995 đến tháng 3-2002: Phó trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Sở Thủy sản Bến Tre, Phó chủ tịch Công đoàn Văn phòng Sở Thủy sản nhiệm kỳ 1998 - 2000.

- Từ tháng 4-2002 đến tháng 8- 2004: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Sở Thủy sản, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Sở Thủy sản nhiệm kỳ 2003 - 2005.

- Từ tháng 9-2004 đến tháng 4-2008: Phó giám đốc Sở Thủy sản, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở Thủy sản nhiệm kỳ 2006 - 2008.

- Từ tháng 5-2008 đến tháng 11- 2008: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 12-2008 đến tháng 5-2009: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 6-2009 đến tháng 6-2010: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 7-2010 đến tháng 4-2011: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Từ tháng 5-2011 đến tháng 1-2014: Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng ủy.

- Từ tháng 2-2014 đến tháng 11-2015: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Đảng ủy.

- Từ tháng 12-2015 đến tháng 6-2019: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Từ tháng 7-2019 đến tháng 3-2020: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Từ tháng 4-2020 đến tháng 10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Từ tháng 11-2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri.

Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác tại cơ quan đảng, đoàn thể và hiện nay là cơ quan chính quyền; nếu là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ có điều kiện tham gia, đóng góp cùng HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Tôi luôn xác định, cho dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương; xem đó là trách nhiệm của một người con, một người cán bộ công chức, nghĩa vụ một công dân cần phải làm đối với địa phương nơi tôi được giới thiệu ứng cử. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ đem hết khả năng và tâm huyết của mình để làm tốt nhiệm vụ, cụ thể:

Với vai trò là người đứng đầu ngành nông nghiệp tại địa phương, tôi tham mưu cho lãnh đạo các cấp có chính sách, cơ chế để giúp người dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây ra. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, hữu cơ, chuyên canh, quy mô lớn theo chuỗi giá trị và có hàm lượng khoa học - kỹ thuật cao vào sản xuất, để tạo ra nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa có chất lượng tốt và sức cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên cơ sở phát huy nội lực cộng đồng là chính. Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng chất các xã đạt tiêu chí NTM, NTM nâng cao, hướng đến đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn đối với từng hộ gia đình và cuộc sống của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), quan tâm hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP tham gia đánh giá phân hạng; kiểm tra định kỳ về tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm OCOP.

Để đạt được những mục tiêu trên, bản thân tôi và ngành nông nghiệp cần phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên quê hương Đồng Khởi nói chung và quê hương Thạnh Phú nói riêng. Hướng đến đạt mục tiêu: “Nông nghiệp phát triển, nông dân giàu có, nông thôn đổi mới”.

4. LÂM VĂN TÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮC

1. Họ và tên thường dùng: LÂM VĂN TÂN

2. Họ và tên khai sinh: LÂM VĂN TÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10-10-1976

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 168H, đường Võ Nguyên Giáp, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số chứng minh nhân dân: 321560409. Ngày cấp: 19-1-2018. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Môi trường.

- Học vị: Thạc sĩ, Tiến sĩ Khoa học Đất.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15. Nơi công tác: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 29-11-2004.

- Ngày chính thức: 29-11-2005. Số thẻ đảng viên: 32.027413.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thế: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2014; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND huyện Thạnh Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Tháng 3-2002 đến tháng 7-2009: Chuyên viên nghiên cứu, Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 8-2009 đến tháng 3-2010: Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 4-2010 đến tháng 6-2011: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 7-2011 đến tháng 8-2015: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 9-2015 đến tháng 12-2015: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 1- 2016 đến tháng 5-2016 - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

- Từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2017: Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 4-2017 đến tháng 6-2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 7-2019 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trước hết, tôi nhận thức được rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Luôn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị đã bầu ra mình; chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm tiếp thu và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để đề nghị các ngành, các cấp sớm giải quyết cho cử tri. Với tinh thần đó, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh; luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại lợi ích chính đáng cho nhân dân, đặc biệt là cử tri tại địa bàn tôi ứng cử.

2. Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 5 năm (2020 - 2025), cụ thể như:

- Hỗ trợ các chính sách khoa học và công nghệ, nhằm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, quan tâm các hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách, có công với cách mạng. Đặc biệt, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Quyết tâm đưa nền kinh tế tỉnh Bến Tre phát triển, tăng thu nhập cho nhân dân. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình xâm nhập mặn và phòng chống dịch Covid-19. Cải tạo giồng vườn tạp, phát triển vườn an toàn, sạch, hữu cơ; phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao, tiến tới số hóa nông nghiệp; nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực và Ocop của tỉnh, từng bước nâng hạng sao cho sản phẩm Ocop và hoàn thiện chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế số. Quan tâm xây dựng giao thông nông thôn gắn với xây dựng xã nông thôn mới và phát triển đô thị thông minh.

- Ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, nhất là cải tiến hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, theo hướng y tế hiện đại. Quan tâm đào tạo lao động gắn với giải quyết việc làm, tập trung cho giải quyết việc làm nông thôn và việc làm có tay nghề cao. Phát triển du lịch, tiến tới du lịch thông minh.

- Tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kéo giảm các tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông. Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, để nhân dân được an tâm sản xuất.

3. Bản thân tôi luôn ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất; nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của quý cô bác, anh chị cử tri.

Cuối cùng, tôi xin quyết tâm sẽ làm tốt các nhiệm vụ nêu trên, xem chương trình hành động này như là kim chỉ nam theo tôi suốt thời gian phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

5. ĐOÀN MINH TRUNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: ĐOÀN MINH TRUNG

2. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN MINH TRUNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13-1-1975

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Tỉnh Sông Bé.

7. Quê quán: Xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 320849772. Ngày cấp: 30-9-2015. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh.

- Lý luận chính trị: Đang học Cao cấp Lý luận chính trị.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Quân nhân.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng.

15. Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 1-8-1996.

- Ngày chính thức: 1-8-1997. Số thẻ đảng viên: 32.008610.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 9-1993 đến tháng 8- 1994:  Chiến sĩ, Phòng Hậu cần kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng Bến Tre.

- Từ tháng 9-1994 đến tháng 8-1997: Học viên đào tạo sĩ quan Biên phòng, Trường Đại học Biên phòng.

- Từ tháng 9-1997 đến tháng 12-1999: Phó đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng 598, Bộ đội Biên phòng Bến Tre.

- Từ tháng 1-2000 đến tháng 6- 2002: Trinh sát viên, Phòng Trinh sát, Bộ đội Biên phòng Bến Tre.

- Từ tháng 7- 2002 đến tháng 4- 2005: Trinh sát viên, Phòng Trinh sát, Bộ đội Biên phòng Bến Tre; Học viên chuyên tu Đại học An ninh, hệ tại chức.

- Từ tháng 5- 2005 đến tháng 8-2008: Trợ lý Biên phòng Điều tra, Phòng Trinh sát, Bộ đội Biên phòng Bến Tre.

- Từ tháng 9- 2008 đến tháng 7- 2009: Học viên đào tạo Trung cao Biên phòng, Học viện Biên phòng.

- Từ tháng 8- 2009 đến tháng 12- 2011: Phó đồn trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng Bến Tre.

- Từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2014: Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Bến Tre, Bí thư Chi bộ.

- Từ tháng 1-2015 đến tháng 1-2018: Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Bến Tre, Đảng ủy viên.

- Từ tháng 2-2018 đến tháng 5- 2019: Phó tham mưu trưởng kiêm Trưởng ban Tác huấn, Bộ đội Biên phòng Bến Tre, Đảng ủy viên.

- Từ tháng 6-2019 đến nay: Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng Bến Tre, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Do đặc thù nhiệm vụ của BĐBP, nên tôi cùng đồng đội của mình suốt nhiều năm qua đã thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trên dọc chiều dài 65km bờ biển thuộc địa phận tỉnh nhà, trong đó có 25km bờ biển của huyện Thạnh Phú. Do vậy trên địa bàn của các xã ven biển, trong đó có 3 xã biển và 6 xã tiếp giáp với các xã biển của huyện Thạnh Phú mà tôi có được vinh dự phục vụ nhiều năm, tôi cũng được vui chung niềm vui của bà con nơi đây khi gặp thuận lợi và cũng cùng trăn trở với những khó khăn chung của đảng bộ và nhân dân các xã biên giới biển mà lực lượng BĐBP gắn bó đêm ngày. Cho nên, từ trong sâu thẳm của trái tim mình, mấy ngày qua khi biết được mình đã được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và các cấp có thẩm quyền giới thiệu ra ứng cử thì tôi thấy niềm vinh dự được phục vụ nhân dân nơi đây nhân lên vì mình đang đứng trước một dịp hiếm có là chẳng những được phục vụ nhân dân trong nhiệm vụ người chiến sĩ biên phòng mà còn có thể được cử tri và nhân dân tin tưởng trao cho mình nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân trong kỳ bầu cử HĐND tỉnh sắp tới. Vì vậy nếu được bà con cử tri trong đơn vị bầu cử số 19 gồm 9 xã: Thạnh Phong, Thạnh Hải, Giao Thạnh, An Nhơn, An Qui, An Thạnh, An Điền, Mỹ An, An Thuận tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh (khóa X) thì tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, trong đó tôi tập tập trung thực hiện các vấn đề cốt lõi sau:

1. Phát huy tối đa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa lực lượng BĐBP với hệ thống chính trị của từng địa phương, thực hiện phối hợp công tác “gần dân, hiểu dân” để bám cơ sở, lắng nghe được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Qua đó, tôi cùng đồng đội kịp thời tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phản hồi kết quả đến cử tri; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo của từng địa phương, đơn vị.

2. Luôn quan tâm đến việc kiến nghị HĐND tỉnh thường xuyên có chương trình giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về giảm thiểu ảnh hưởng từ tác động của xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu; có chính sách giúp người dân sớm chủ động tổ chức đời sống theo hướng thuận thiên. Kiến nghị HĐND tỉnh mạnh mẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp nước ngọt về các xã ven biển của huyện Thạnh Phú để đảm bảo phát triển kinh tế vùng ven biển, nhất là phát triển kinh tế du lịch biển của huyện.

3. Tôi cũng ưu tiên theo đuổi những kiến nghị trước hết là HĐND tỉnh, cao hơn là tới Quốc hội, Chính phủ là nên có những chính sách thỏa đáng, căn cơ đối với gia đình chính sách (đặc biệt là những gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng đang gặp khó khăn); có chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ có người già, neo đơn, người khuyết tật,...để ai cũng có cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

4. Vùng địa bàn ven biển lâu nay vẫn là vùng khó khăn trong việc đảm bảo cho người dân tiếp cận các dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế...các xã thuộc đơn vị bầu cử số 19 của huyện Thạnh Phú cũng có chung hoàn cảnh đó. Vì vậy, nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện phối hợp với các đại biểu khác có tiếng nói chung kiến nghị HĐND tỉnh nên quan tâm ban hành các chính sách thúc đẩy mở ra các điều kiện để người dân được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn mình sinh sống được đầy đủ, chất lượng tốt.

Ví dụ như: phải có chính sách đầu tư nâng một cách toàn diện chất lượng khám và điều trị bệnh của các trạm y tế xã để người dân an tâm vì được chăm sóc sức khỏe nơi cư trú.

5. Thật sự đã đến lúc là HĐND tỉnh phải tự mình quyết định hoặc kiến nghị quyết liệt về trung ương có chính sách thỏa đáng cho công chức, cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, ấp. Vì chế độ, chính sách hiện tại đã không còn phù hợp, nên sớm thay đổi trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa quý cử tri, thưa các đồng chí.

Trên đây là những vấn đề mà trong quá trình công tác tôi cũng hay nêu lên để phản ánh, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đứng trước quý cử tri hôm nay, tôi vẫn xem đó là những vấn đề cốt lõi mà khi được quý cử tri tin tưởng bầu chọn tôi làm đại biểu HĐND tỉnh thì chắc chắn những vấn đề nêu trên cùng với ý kiến cử tri hôm nay sẽ được thúc đẩy sớm thành hiện thực, vì khi đó tôi mang cả ý chí và nguyện vọng của cử tri đến nghị trường. Tôi sẽ nói tiếng nói của cử tri. Tôi hứa với quý cử tri tôi sẽ làm được điều đó!.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN