Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 7

17/05/2021 - 07:47

BDK - Đơn vị bầu cử số 7: gồm thị trấn Ba Tri, Phú Lễ, Phước Ngãi, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, An Đức, An Hòa Tây, An Bình Tây, An Hiệp. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu HĐND được bầu: 03 người.

1. HỒ VĂN CAM

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: HỒ VĂN CAM

2. Họ và tên khai sinh: HỒ VĂN CAM

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Kim Ba

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12-3-1960

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Số 1F2, Khu phố 3, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

9. Số CMND: 320492800. Ngày cấp: 19-9-2016. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 bổ túc.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nhà báo.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15. Nơi công tác: Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.

16. Ngày vào Đảng: 19/6/1989.

- Ngày chính thức: 19/6/1990; Số thẻ đảng viên 32.011416.

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

18. Tình trạng sức khỏe: Trung bình.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ năm 1980 đến năm 1984: Biên tập viên - Ty Thông tin Văn hóa tỉnh Bến Tre.

- Từ năm 1984 đến năm 2000: Biên tập viên - Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.

- Từ năm 2000 đến năm 2005: Phó Tổng Thư ký Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.

- Từ năm 2005 đến năm 2011: Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.

- Từ năm 2011 đến năm 2020: Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.

- Từ năm 2020 đến nay: Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Cơ quan của tôi hiện có trên 350 hội viên thuộc giới văn nghệ sĩ. Nhiệm vụ chính được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao là xuất bản tờ Tạp chí Văn nghệ Hàm Luông, với nội dung nhằm ra sức phổ biến nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kể cả những yêu cầu, những bức xúc của người dân trong mọi mặt đời sống, xã hội. Tạp chí chúng tôi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) chính thức cấp giấy phép, được lưu hành trên cả nước.

Tôi đề ra 4 vấn đề trong chương trình hành động như sau:

1. Trong hoạt động cá nhân cũng như trong công tác lãnh đạo cơ quan, tôi luôn chú ý tập trung đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Song song với bảo tồn di sản văn hóa mà cha ông đã để lại. Ở Ba Tri có Đền thờ Cụ Đồ Chiểu, Đền thờ nhà giáo Võ Trường Toản và rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa; đặc biệt là tác phẩm thơ văn của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu cần được quan tâm hơn nữa, nhằm phổ biến rộng rãi không chỉ ở Ba Tri - Bến Tre mà là rộng ra cả nước... Người dân Ba Tri nói riêng có những đặc điểm truyền thống văn hóa hết sức đáng quý. Đó là mong ước có được xã hội bình yên để an tâm lao động sản xuất, chăm lo cho con cháu học hành tới nơi tới chốn. Người dân vẫn giữ được tính gắn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau; vẫn giữ được nhiều phong tục tập quán đáng quý. Tuy nhiên, cuộc sống hiện nay phát triển nhanh làm mất dần đi một số truyền thống văn hóa tốt đẹp. Đáng lo nhất là đối với lớp trẻ bị tác động mạnh nhất khi mạng Internet phát triển tràn lan. Nhiều giá trị đạo đức bị xuống cấp trầm trọng. Giá trị đồng tiền được đề cao quá mức đến độ tôn sùng, đã gây nên bao cảnh đau lòng trong xã hội mà báo chí đã phản ánh. Trên cương vị đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tham gia tích cực vào việc đề ra những chủ trương, chính sách về gìn giữ, bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp và đặc sắc của tỉnh nhà đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách đó.

2. Với góc độ một người làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật, tôi hết sức quan tâm đến việc cải tiến có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, đặc biệt là pháp luật, đến với cộng đồng, từng hộ, từng người dân thường xuyên, liên tục và đầy đủ hơn nữa. Hiện nay Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến cơ sở, đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với cơ sở được ban hành. Vấn đề là phải áp dụng đúng và hiệu quả để cơ sở nhận được sự hỗ trợ về vật chất nhiều hơn nữa, để hoạt động tốt hơn, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân. Đầu tư vật chất cho ngành văn hóa ở cơ sở bao gồm hệ thống thiết chế văn hóa, báo chí, đài truyền thanh... một cách thiết thực, sẽ giúp cho chính quyền hiểu người dân của mình hơn, đồng thời cũng giúp người dân thông cảm hơn với những khó khăn mà chính quyền đang ra sức giải quyết...

3. Là người làm công tác báo chí, tôi thấy rằng ngoài việc tăng cường đẩy mạnh việc in, phát hành báo chí, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung phản ánh của báo chí, trong đó việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cả những thắc mắc, những bức xúc chính đáng của người dân là hết sức cần thiết. Ngoài việc phản ánh ý kiến của người dân, báo chí phải tác động kịp thời, và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề người dân đặt ra một cách thấu đáo.

4. Việc đưa sách báo về cơ sở, về nông thôn cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa. Đặc biệt là sách, báo, tài liệu về kiến thức pháp luật, về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; kinh nghiệm sản xuất giỏi, mô hình kinh tế có hiệu quả, cần được biên soạn, in và phát hành rộng rãi hoặc cấp thêm tài liệu chính thức đưa về sinh hoạt trong nhân dân. Ngoài ra, để tiếp tục khuyến khích cũng như nâng cao hơn nữa văn hóa đọc, tăng cường biên soạn và phổ biến sách về lịch sử, truyền thống văn hóa của tỉnh nhà, sách văn học của các tác giả địa phương để làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho giáo viên, học sinh nhằm giáo dục tốt hơn nữa con em chúng ta lòng tự hào về truyền thống của cha anh, lòng yêu quê hương và ra sức học tập tốt để sẵn sàng cống hiến tâm sức và trí tuệ phục vụ quê hương. Là người làm công Hội trên 40 năm, tôi hết sức chú trọng việc chăm lo cho đội ngũ hoạt động các hội nói chung, từ tỉnh đến cơ sở... trong đó quan tâm hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ sở pháp lý để các hội hoạt động tốt hơn nữa, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng... Hiện nay có rất nhiều hội quần chúng hoạt động mạnh ở các xã, phường..., hỗ trợ tích cực các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia vào thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước nên cần được quan tâm khảo sát, đánh giá, biểu dương... nhiều hơn nữa.

Trong công tác cũng như trong cuộc sống cá nhân, tôi hứa luôn rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống giản dị lành mạnh và hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trúng cử, tôi sẽ hết sức cố gắng thực hiện những điều đã nêu trên. Nếu không trúng cử, trên vị trí công tác cũng như mối quan tâm cá nhân, tôi vẫn cùng cơ quan và hội viên tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. BÙI THÀNH DƯƠNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THÀNH DƯƠNG

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THÀNH DƯƠNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10-10-1974.

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 638/ATH, ấp An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số chứng minh nhân dân: 320835551. Ngày cấp: 26-7-2017. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Tri.

15. Nơi công tác: Văn phòng Huyện ủy Ba Tri.

16. Ngày vào Đảng: 6-3-1999.

- Ngày chính thức: 6-3-2000; Số thẻ đảng viên: 32.103015

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2013, 2017, 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016; đại biểu HĐND huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 12 -1995 đến tháng 6-2010: Cán bộ thống kê, tổng hợp Ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri.

- Từ tháng 7-2010 đến tháng 8-2010: Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri.

- Từ tháng 9 -2010 đến tháng 7- 2012: Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri.

- Từ tháng 8- 2012 đến tháng 7- 2014: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Đức.

- Từ tháng 8-2014 đến tháng 9- 2014: Huyện ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri.

- Từ tháng 10-2014 đến tháng 11-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri.

- Từ tháng 11-2019 đến tháng 12- 2019: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri.

- Từ tháng 12- 2019 đến tháng 3-2021: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Tri.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Huyện Ba Tri trong những năm qua tuy đã không ngừng phát triển, mức sống người dân cao hơn trung bình của tỉnh, nhưng nhìn chung điều kiện kinh tế - xã hội của huyện nhà cũng còn nhiều khó khăn. Trong nhiệm kỳ tới, toàn hệ thống chính trị huyện quyết tâm xây dựng Ba Tri thành thị xã và là trung tâm kinh tế, văn hóa biển, có mức thu nhập bình quân thuộc top đầu của tỉnh. Với những yêu cầu cơ bản đó, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn phải tập trung cao độ; đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó lãnh đạo và cùng với các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với trách nhiệm là Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, tôi sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu để cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Trước nhất là sẽ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chuẩn chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp.

Nhiệm kỳ này, tôi vinh dự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi rất mong nhận được sự tín nhiệm, bầu chọn của cử tri. Tôi xin hứa trước cử tri là cho dù có là đại biểu hay không là đại biểu HĐND tỉnh thì với trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phân công.

Nếu được sự tín nhiệm bầu chọn của cử tri, trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghị sự của HĐND tỉnh, tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà; đặc biệt là có điều kiện đề đạt, kiến nghị những vấn đề có liên quan đến huyện Ba Tri của chúng ta.

Cùng với những nội dung thuộc lĩnh vực công tác xây dựng Đảng như đã nêu trên, tôi đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện những nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, bao gồm:

1. Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao lợi nhuận.

2. Mời gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp để đưa kinh tế huyện nhà nhanh chóng phát triển, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

3. Vực dậy tiềm năng phát triển du lịch của các địa phương trong huyện để tạo tiền đề phát triển bền vững và giao lưu văn hóa.

4. Tập trung vận động các nguồn lực xã hội hóa để góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

5. Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, sớm xây dựng thành công thị xã Ba Tri.

Trong những năm tới, với định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đông của tỉnh, huyện Ba Tri của chúng ta có điều kiện thuận lợi rất lớn để phát triển, tôi mong rằng toàn thể cử tri, nhân dân huyện nhà phát huy trí tuệ, lợi thế, tận dụng mọi điều kiện có thể để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của chúng ta; chung sức, chung tay cùng với cấp ủy và chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trong đó có các nội dung tôi đã đề cập trên đây.

3. NGUYỄN THANH HẬU

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH HẬU

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH HẬU

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16-6-1980

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

7. Quê quán: Xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 273/AP, ấp An Phú 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321065889. Ngày cấp: 21-4-2014. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre. 

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Xã hội học.

- Học vị: Thạc sĩ Xã hội học.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: TOEFL.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp.

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã An Hiệp.

16. Ngày vào Đảng :18-5-2007

- Ngày chính thức: 18-5-2008; Số thẻ đảng viên: 32.033091

- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2016, 2017; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2007.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu HĐND huyện Ba Tri, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 2-2005 đến tháng 8-2005: Cán bộ Huyện Đoàn Ba Tri.

- Từ tháng 9-2005 đến tháng 11-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn huyện Ba Tri.

- Từ tháng 12-2005 đến tháng 10-2010: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri.

- Từ tháng 11-2010 đến tháng 4-2015: Phó bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri.

- Từ tháng 5-2015 đến tháng 12-2017: Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri.

- Từ tháng 1-2018 đến nay: Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp, huyện Ba Tri.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Là người con được sinh ra và lớn lên tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. May mắn được sống trong điều kiện thời bình nên tôi được gia đình, cơ quan tạo điều kiện học tập đạt được mục đích, yêu cầu của mình để đóng góp phần công sức cho địa phương.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và cử tri nơi cư trú, nơi công tác, tín nhiệm giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Rất là hạnh phúc khi được phân bổ về ứng cử tại các xã huyện Ba Tri. Ý thức được trách nhiệm của người đại biểu HĐND đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Với cương vị là một đại biểu, trong nhiệm kỳ qua, bản thân tôi đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND 2 cấp (huyện và tỉnh) theo quy định: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi trúng cử; tôn trọng lắng nghe và phản ánh kịp thời những đề đạt, kiến nghị của cử tri qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc, đồng thời thực hiện quyền chất vấn các vấn đề mà cử tri huyện nhà quan tâm, đã được các ngành chức năng và UBND tỉnh giải quyết trên các lĩnh vực của đời sống; ngoài ra, bản thân cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Tri quan tâm theo dõi đề xuất bổ sung nhiều công trình, dự án, giải pháp góp phần giúp huyện Ba Tri phát triển toàn diện.

Do vậy, nếu được quý cử tri tin tưởng tín nhiệm tôi sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng, năng lực của mình để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định và những nhiệm vụ mà cử tri giao phó.

1. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân và sản phẩm cuối cùng của mỗi kỳ họp HĐND đó là ban hành các chủ trương, chính sách để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện.

 Do đó, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn công tác tại huyện và với kinh nghiệm làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua, đặc biệt với cương vị là Bí thư đảng ủy xã, tôi có dịp gần gũi, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, đây là điều kiện để tôi hiểu được những nguyện vọng, những vấn đề mà cử tri quan tâm, từ đó tôi mong muốn sẽ đưa hơi thở của mình, mang những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc đến với nghị trường, đề đạt đến các cấp lãnh đạo và sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh sát với thực tiễn cuộc sống, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong thời gian tới, nhất là khi Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt Nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông, trong đó có huyện Ba Tri.

Cơ hội là vậy, nhưng tôi rất thấu hiểu và trăn trở trước những thách thức lớn mà người dân huyện nhà vẫn còn nhiều khó khăn phải đối mặt đó là: tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cây trồng, vật nuôi; giá cả hàng hóa nông sản bấp bênh, không ổn định, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài và phức tạp đã tác động tiêu cực đến đời sống của nhân dân huyện nhà.

2. Bản thân sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu HĐND, thường xuyên tiếp xúc, giữ mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử. Đặc biệt, với kiến thức, kinh nghiệm và vị trí công tác hiện tại, trong gặp gỡ, tiếp xúc, bản thân có thể giải thích, tư vấn giúp cho quý cử tri tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bức xúc; đồng thời sẽ tiếp nhận, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết những yêu cầu chính đáng mà quý cử tri tin tưởng gửi gắm.

Trong đó, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị đến UBND tỉnh vấn đề nâng kinh phí hoạt động của ấp, khu phố hiện nay và nâng mức hỗ trợ cho cán bộ ấp, khu phố, hỗ trợ hoạt động cho tổ NDTQ. Đây là vấn đề mà rất nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị và tôi đã chuyển tải nội dung này đến UBND tỉnh, mặc dù được UBND tỉnh ghi nhận nhưng trong điều kiện nguồn ngân sách còn nhiều hạn chế, hiện tại tỉnh chưa giải quyết được. Tôi sẽ tiếp tục đề đạt nội dung này đến UBND tỉnh, nếu được UBND xem xét nguồn lực có thể giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ ấp, khu phố sẽ phần nào giảm bớt những khó khăn ở cơ sở.

4. NGUYỄN PHÚC LINH

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN PHÚC LINH

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHÚC LINH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22-3-1983

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 206, Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321094321. Ngày cấp: 9-9-2019. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh

11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư thủy sản.

- Học vị: Thạc sĩ kinh tế.

-  Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay. Cán bộ,

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tỉnh ủy viên, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

15. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 15-12-2004,

Ngày chính thức: 15-12-2005; Số thẻ đảng viên: 32.028784

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Quân khu 9 năm 2018; Bằng khen của Bộ Công an năm 2018; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013, 2014, 2018,...

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thế): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 5-1998 đến tháng 11-2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Châu Thành, Phó bí thư Chi đoàn Khu phố 1 - thị trấn Châu Thành và Tổ trưởng Tổ NDTQ số 1 - Khu phố 1 - thị trấn Châu Thành.

- Từ tháng 12-2007 đến tháng 6-2009: Cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Bến Tre.

- Từ tháng 7-2009 đến tháng 1-2011: Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2009 - 2014.

- Từ tháng 2-2011 đến tháng 1-2013: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Bến Tre.

- Từ tháng 2-2013 đến tháng 4-2013: Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

- Từ tháng 5-2013 đến tháng 2-2014: Uỷ viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

- Từ tháng 3-2014 đến tháng 8-2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Bến Tre, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Từ tháng 9-2016 đến 6-2019: Phó bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

- Từ tháng 7-2019 đến tháng 11-2020: Phó chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 12-2020 đến nay: Tỉnh ủy viên, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Đây là lần đầu tiên tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nên tôi rất lấy làm vinh dự và phấn khởi.

Vinh dự vì tôi được trình bày chương trình hành động đểcử tri xem xét bầu tôi làm người đại diện cho bà con quê mình trong HĐND tỉnh.

Phấn khởi vì bản thân tôi đang được đứng trước một dịp hiếm có là nếu tôi được cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh thì tôi có thêm điều kiện, cơ hội để kết hợp giữa ý kiến của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, được tập hợp qua kênh thông tin của MTTQ Việt Nam nơi tôi đang công tác với những ý kiến, kiến nghị của cử tri 9 xã, thị trấn của huyện Ba Tri đã bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh. Trong niềm vinh dự và phấn khởi đó, nếu tôi được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh trong ngày 23/5 tới, thì tôi sẽ phấn đấu làm hết sức mình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh, trong đó ưu tiên những vấn đề sau:

1. Phối hợp tốt giữa MTTQ Việt Nam, HĐND, UBND, các cơ quan cùng cấp để đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri nhằm đạt hiệu quả và thiết thực; thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, trực tiếp đưa ý chí, nguyện vọng của cử tri vào chương trình nghị trường của HĐND tỉnh để xem xét, ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp và khả thi.

2. Là người đang làm công tác dân vận, nên tôi luôn gắn bó với cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân, vui chung niềm vui của người dân khi gặp thuận lợi, chia sẻ với người dân khi đối mặt khó khăn. Vì vậy, nếu được cử tri quan tâm bầu tôi làm đại diện cho mình trong HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất HĐND bàn thảo, quyết định những chính sách khuyến khích, hỗ trợ người nông dân chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy sản xuất kinh tế nông nghiệp, làm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp từ phục vụ “ăn cho no” sang “ăn cho ngon”, khắc phục tình trạng được mùa mất giá… như đã xảy ra, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người nông dân, để người nông dân đủ sức làm lực lượng chính trong công cuộc xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng xã và toàn huyện Ba Tri ngày càng phát triển to lớn và toàn diện.

3. Khi được trở thành đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ đeo bám những vấn đề mà trong phạm vi chức năng của HĐND tỉnh cần phải xem xét. Đó là có sự sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những chính sách đầu tư cho cán bộ ở cơ sở, từ việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, đến chế độ tiền lương, phụ cấp cũng phải đảm bảo cho người thụ hưởng an tâm công tác. Chứ khối lượng công việc giao ngày càng nhiều, tổ chức thực hiện muốn phải nhanh và sâu rộng, chất lượng cao mà chế độ, chính sách chưa đủ khuyến khích. Vì vậy, tôi phải kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần sửa đổi chính sách để động viên đội ngũ cán bộ cơ sở.

4. Địa bàn của chúng tôi ứng cử nói riêng và huyện Ba Tri nói chung đang trên đà phát triển rất tốt, nhưng tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, tôi cũng rất muốn cơ quan hoạch định chính sách là HĐND tỉnh phải có các quyết định đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hoàn chỉnh hệ thống, hạ tầng trữ nước ngọt, cung cấp nước ngọt thường xuyên cho người dân Ba Tri đủ yếu tố phát triển toàn diện.

5. Tôi cũng sẽ kiến nghị đến HĐND tỉnh và cao hơn là Quốc hội, Chính phủ nên có chính sách đầu tư cho các cơ sở y tế, nhất là đầu tư thỏa đáng về nguồn lực (nhân lực - vật lực - tài lực - tin lực) cho trạm y tế xã để nơi đây đủ sức khám chữa bệnh cho nhân dân, giảm thiểu được chi tiêu về thời gian, tiền bạc của nhân dân. Cùng với đó, tôi cũng sẽ kiến nghị HĐND tỉnh nên thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chính sách, pháp luật về chăm sóc người cao tuổi, trẻ em…để qua đó kịp thời xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành những chính sách hỗ trợ cho gia đình chính sách gặp khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người già yếu, neo đơn, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ… có điều kiện sống tốt hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài ra, với vai trò là cán bộ làm công tác Mặt trận, tôi sẽ cùng tập thể tăng cường vận động các nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo cho người dân, nhất là người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, thăm tặng quà, khám chữa bệnh; hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững; tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo, học sinh mồ côi, khuyết tật để các em có điều kiện đến trường; hỗ trợ dụng cụ chứa nước đối với những hộ còn thiếu để phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong mùa hạn mặn…

Trên đây là những vấn đề mà tôi đã và đang theo đuổi, nếu được quý cử tri ủng hộ bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh thì tôi có thêm điều kiện để thúc đẩy những vấn đề trên sớm trở thành hiện thực như mong muốn.

5. TRẦN ANH THUY

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN ANH THUY

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN ANH THUY

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30-1-1973  

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang .

7. Quê quán: xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 450 (P107), đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện nay: Số 456/PT Hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

9. Số Chứng minh nhân dân: 024748520. Ngày cấp: 26/12/2014. Cơ quan cấp: Công an TP.HCM

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Doanh nhân.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần rượu Phú Lễ.

15. Nơi công tác: Công ty cổ phần rượu Phú Lễ.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre; Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sản phẩm Bến Tre; thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Bến Tre; thành viên Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre.

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam giai đoạn 2014-2019; Bằng vinh danh của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam năm 2016; Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre năm 2014, 2019, 2020...

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian, công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể):

- Từ tháng 9-1997 đến tháng 5-2004: Nhân viên kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh, Phó giám đốc Công ty TNHH XD & TM Thanh Bình tại Số A36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM; Giám đốc Công ty TNHH XD & TM Toàn Phát tại Số 112/42 Nguyễn Tuân, Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

- Từ tháng 6-2004 đến tháng 3-2021: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần rượu Phú Lễ; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre; Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam; Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sản phẩm Bến Tre; thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Bến Tre; thành viên Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi nhận thức rõ về vị trí và trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương. Tôi sẽ không ngừng nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình trở thành người đại diện của nhân dân thông qua công việc hiện tại là: Ủy viên đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, Ủy viên BCH Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản phẩm Bến Tre, thành viên CLB doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Bến Tre, thành viên Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần rượu Phú Lễ.

Là một doanh nhân, tôi may mắn có hơn 20 năm đi nhiều nơi, gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người ở mọi miền đất nước và quốc tế, tôi phấn khởi khi thấy được sự thay đổi, từng bước phát triển của tỉnh nhà. Đảng bộ và nhân dân đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; hăng hái trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2045, xây dựng quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình sánh vai cùng các tỉnh, thành trên cả nước.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà nhân dân quan tâm chưa được giải quyết thấu đáo, triệt để như: vấn đề về đất đai, về quy hoạch, chính sách về vốn, đào tạo tay nghề cho lao động nghèo và nông dân, về chính sách bảo hiểm y tế, chính sách phát triển nghề cho thanh niên, sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và thực phẩm bẩn, vi phạm về sở hữu trí tuệ, các chương trình phòng chống biến đổi khí hậu như hạn hán, hạn mặn… Đây cũng là những vấn đề tôi rất trăn trở trong thời gian qua.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

1. Trước tiên, tôi sẽ ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân tỉnh nhà Bến Tre.

Từ đó, tôi sẽ có những đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, chính quyền các ngành, các cấp trong tỉnh có các giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân.

2. Tiếp theo và rất quan trọng là các chính sách phát triển kinh tế tỉnh nhà, nhất là định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong giai đoạn cả nước hội nhập kinh tế toàn cầu, Tỉnh ủy Bến Tre đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng chủ trương “Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống Đồng khởi, khát vọng vươn lên làm cuộc “Đồng khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là một quyết sách phù hợp. Một trong những giải pháp đặt ra là: tập trung phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả là nền tảng; phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại, dịch vụ, ngành du lịch là mũi nhọn. Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển gắn với định hướng phát triển về hướng Đông. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản lý. Tôi nhận thấy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà phải là thành phần chủ lực gánh vác trách nhiệm sứ mệnh phát triển tỉnh nhà.

3. Một điều nữa mà tôi cũng rất quan tâm là những mô hình kinh tế hướng đến sinh kế cho người nghèo và nhất thiết phải kết hợp với bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Tôi đã biết đến những mô hình phát triển kinh tế bền vững như thế, ví dụ như nông nghiệp tự nhiên, mô hình rừng rau thực phẩm…

Tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, tìm kiếm nhiều giải pháp khả thi và phù hợp với địa bàn tỉnh Bến Tre để kiến nghị HĐND tỉnh tìm kiếm thông tin đầu tư và hợp tác cho tỉnh nhà.

4. Sau cùng, tôi đề nghị xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó vai trò tuyển chọn, sàng lọc và dẫn dắt của các hiệp hội, hội doanh nhân, doanh nghiệp và đoàn thể là rất quan trọng, nhằm tránh hiện tượng bội thực, giao nguồn lực không đúng người sẽ không hiệu quả. Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đặt ra như: “Tập trung phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả là nền tảng; phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại, dịch vụ, ngành du lịch là mũi nhọn”. Khi có chiến lược phù hợp để kết nối, vận động các nguồn lực xã hội sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thanh niên khởi nghiệp, làm giàu cho tỉnh nhà, cho đất nước.

Các bậc tiền nhân của quê hương Bến Tre đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi. Đó là ông Trương Vĩnh Ký tài hoa; ông Phan Thanh Giản mạnh mẽ… Và ông Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân) yêu quê hương thắm thiết đã viết những vầng thơ thắm tình Bến Tre yêu dấu. Vì vậy với tinh thần nhiệt huyết của người trẻ, dám nghĩ, dám làm, tôi nguyện sẽ làm hết tâm sức của mình để phục vụ cho nhân dân tỉnh Bến Tre.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN