Tìm cách sản xuất giống tôm sú sạch bệnh

28/07/2009 - 09:27
Tôm sú bố mẹ được thuần dưỡng.

Ngày 10-7, Hội đồng Khoa học và công nghệ ( KH&CN) tỉnh Bến Tre đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: “ Thuần dưỡng tôm sú bố mẹ và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn GMP trong sản xuất giống tôm sú sạch bệnh”. Đề tài do kỹ sư Nguyễn Hoàng Ân và các cộng sự công tác tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là tạo được nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh, có khả năng sinh sản tốt phục vụ cho việc sản xuất giống sạch bệnh. Tỷ lệ tôm bố mẹ thành thục và cho đẻ được từ 60-70%, tỷ lệ sống từ Naup1 (Nao- một) lên post 15 (pốt-mười lăm) từ 30-40%, đồng thời xây dựng quy trình thuần, chuẩn tôm sú bố mẹ để sản xuất giống theo tiêu chuẩn GMP.

Nghiệm thu đề tài.

Nhóm tác giả chọn tôm sú bố mẹ hai nguồn từ Rạch Gốc- Cà Mau và Sông Cầu- Phú Yên. Sau đó, tiến hành ghi nhận các chỉ tiêu về sinh trưởng, sức sinh sản tương đối, tỷ lệ thành thục, tỷ lệ nở, tỷ lệ nhiễm bệnh, tỷ lệ sống và phát triển của ấu trùng. Nhóm tác giả dùng phương pháp phân tích và PCR để phân tích số liệu ghi nhận được. Kết quả phân tích, thống kê các chỉ tiêu giữa hai nguồn tôm bố, mẹ, không có sự khác biệt về các chỉ tiêu. Tuy nhiên, trong quá trình ương nuôi ấu trùng, tỷ lệ sống đạt thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng so sánh với nhóm không áp dụng GMP thì cao hơn. Các mẫu tôm có áp dụng GPM không xuất hiện bệnh đốm trắng đối với post 15.

Hội đồng KH&CN đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả trong công tác nghiên cứu, thực hiện tại hiện trường cũng như trong phòng thí nghiệm. Đề tài mang tính khoa học và có khả năng ứng dụng hiệu quả trong thực tế sản xuất, góp phần giải quyết bài toán về tôm sú giống trong chương trình nuôi tôm sú thâm canh của tỉnh nhà. Các thành viên Hội đồng KH&CN đánh giá đề tài đạt loại khá.

CĐ-VC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN