Tìm hướng đi mới cho bưu điện văn hóa xã

31/12/2010 - 08:41
Ông Đặng Kiến Thức - Giám đốc Bưu điện Bến Tre trao quà cho khách hàng.

Bưu điện văn hóa xã ra đời cách đây hơn 10 năm. Từ khi hình thành, loại hình này đã thể hiện được vai trò chuyển tải thông tin, đem ánh sáng văn hóa, trí thức mới đến mọi người dân vùng nông thôn xa, nhất là về hệ thống thông tin liên lạc. Ngành Bưu điện Bến Tre cũng đã đầu tư khá lớn cho chương trình này, để mỗi địa phương đều có nơi giao lưu, trao đổi thông tin và một thời đã trở thành phương tiện không thể thiếu được của nhiều người.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trước sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là trên lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, hệ thống bưu điện văn hóa xã gặp không ít khó khăn. Hàng năm, toàn ngành đã phải chấp nhận bù lỗ một khoảng tiền khá lớn cho mạng lưới này. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện còn khoảng 104 điểm bưu điện văn hóa xã, trong đó đang hoạt động 99 điểm, tạm ngưng hoạt động 5 điểm. Trong 99 điểm còn đang hoạt động, có 11 điểm khoán doanh thu, 56 điểm có khai thác dịch vụ internet, chiếm 51,54% tổng số điểm. Doanh thu năm 2010 từ các bưu điện văn hóa xã khoảng 2 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2009. Tuy nhiên, nếu hạch toán đầy đủ, mỗi năm Bưu điện phải bù lỗ khoảng 800 triệu đồng cho mạng lưới này. Do vậy, việc tìm giải pháp để duy trì và phát triển bưu điện văn hóa xã là việc làm cấp thiết hiện nay đối với ngành Bưu điện. Làm cách nào để củng cố lại mạng lưới để phát triển? Điều trước tiên là duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính-viễn thông, các dịch vụ công ích cũng như nhiều dịch vụ khác ngoài ngành nhưng xã hội có nhu cầu, từng bước tăng dần doanh thu cho mỗi đơn vị, cải thiện phần nào thu nhập của nhân viên. Mục tiêu toàn ngành là tăng doanh thu từ các bưu điện văn hóa xã năm 2011 lên 2,3 tỷ đồng, tăng 15% so năm 2010. Để giải quyết bức xúc trên, vừa qua, ngành Bưu điện đã tổ chức hội thảo tìm giải pháp duy trì và phát triển mạng lưới bưu điện văn hóa xã. Tại hội thảo, nhiều giải pháp đặt ra được đại biểu đồng tình; có nhiều mô hình được chú trọng như: củng cố đồng bộ các điểm có tiềm năng, đa dạng hóa các dịch vụ bưu chính-viễn thông, tin học; chọn một số dịch vụ ngoài ngành nhưng xã hội có nhu cầu, kết nối được mạng internet; liên doanh với Viễn thông để đầu tư phát triển các dịch vụ; đặc biệt, quan tâm chuyển đổi mô hình hoạt động, đồng thời tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ mới. Về chuyển đổi mô hình hoạt động, trước nhất là giảm chi phí đối với các điểm có doanh thu thấp, khoán gọn cho từng đơn vị. Về phát triển dịch vụ mới, phấn đầu phát triển các loại hình dịch vụ mới đến từng bưu điện văn hóa xã, tăng doanh thu cho từng điểm dịch vụ.
Theo ông Đặng Kiến Thức - Giám đốc Bưu điện Bến Tre, từ khi ra đời đến nay, bưu điện văn hóa xã đã có nhiều đóng góp cho việc đưa thông tin, sách báo đến với người dân nông thôn. Vai trò của bưu điện văn hóa xã lúc ấy vô cùng quan trọng, nhưng hiện nay không còn phù hợp, một số điểm hoạt động không hiệu quả. Tuy vậy, ngành sẽ tiếp tục duy trì, củng cố và tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của loại hình bưu điện văn hóa xã, vì nó có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN