Kết quả tìm kiếm cho "Ðại hội Ðảng bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 16

Mỏ Cày Bắc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XII

Mỏ Cày Bắc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XII 

Cập Nhật 13-11-2020

Đến nay, hầu hết 90 đầu công việc của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ đều đạt.

Tag: Mỏ Cày Bắc, Nghị quyết, Ðại hội Ðảng bộ huyện

Thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà giai đoạn 2020 - 2025

Thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà giai đoạn 2020 - 2025 

Cập Nhật 14-10-2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2015 - 2020 của tỉnh chỉ ước đạt 6,41%/năm, thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa X (7 - 7,5%/năm).

Tag: vốn đầu tư, kinh tế, xã hội

Tổ chức thành công Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng

Tổ chức thành công Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng 

Cập Nhật 14-10-2020

Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng bộ, dân và quân tỉnh nhà.

Tag: Ðại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội XIII của Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trần Ngọc Tam

Hoàn thành Ðại hội Ðảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI

Hoàn thành Ðại hội Ðảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI 

Cập Nhật 02-09-2020

Đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương đã kết thúc, đang chuẩn bị tiến tới ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến về nội dung trên.

Tag: Ðại hội Ðảng bộ cấp cơ sở, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh, Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hướng đến Ðại hội Ðảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XII

Hướng đến Ðại hội Ðảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XII 

Cập Nhật 03-08-2020

Huyện Giồng Trôm đã hoàn thành đại hội (ĐH) các chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Hiện huyện đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-8-2020.

Tag: Ðại hội Ðảng bộ, huyện Giồng Trôm

Góp ý dự thảo Văn kiện Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh về thu hút nguồn lực đầu tư

Góp ý dự thảo Văn kiện Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh về thu hút nguồn lực đầu tư 

Cập Nhật 21-07-2020

Ngày 21-7-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì buổi làm việc với ông Đặng Đức Thành - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thảo dược xanh, ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch HĐQT Công ty THORAKAO, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh.

Tag: Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh, góp ý, dự thảo Văn kiện, nguồn lực đầu tư

Thạnh Phú: Năng động, tiến công “về đích”

Thạnh Phú: Năng động, tiến công “về đích” 

Cập Nhật 16-01-2020

Năm 2019, với tinh thần “tiếp tục tăng tốc, tạo bứt phá”, Huyện ủy và các cấp ủy lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ thực hiện đạt và vượt 24/28 chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Huyện ủy. Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu NQ Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XI, là năm có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy chọn chủ đề là “bứt phá về đích”.

Tag: Thạnh Phú, Nghị quyết, đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới

Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới 

Cập Nhật 13-01-2020

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đang được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong đó, việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp có đi vào cuộc sống được hay không đều do đội ngũ cán bộ.

Tag: đội ngũ cán bộ, đại hội đảng bộ các cấp

Kỳ vọng giai đoạn phát triển mới

Kỳ vọng giai đoạn phát triển mới 

Cập Nhật 13-01-2020

Gần 5 năm qua, Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã triển khai, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X với tinh thần thi đua “Ðồng khởi mới”, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Ðây là tiền đề để tỉnh phát triển nhanh hơn trong nhiệm kỳ tới.

Tag: Kỳ vọng, phát triển mới, Ðại hội Ðảng bộ, Ðồng khởi mới

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Ðại hội Ðảng bộ các cấp 

Cập Nhật 09-09-2009

Ngay sau Ðại hội lần thứ X của Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 29 CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Hội nghị T.Ư 5 (khóa X) đã ra Nghị quyết số 14- NQ/T.Ư về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng.