Kết quả tìm kiếm cho "Đại hội XI Đảng bộ tỉnh"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 201

TP. Bến Tre quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021

TP. Bến Tre quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 

Cập Nhật 03-03-2021

Trên cơ sở Nghị quyết (NQ) số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bến Tre đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quán triệt sâu rộng trong nội bộ Đảng và nhân dân phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Tag: Nghị quyết số 02, Nghị quyết Tỉnh ủy, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 03-02-2021

Trong những năm qua, công tác dân vận đã được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và vai trò tham mưu của Ban Dân vận các cấp triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tag: công tác dân vận, nghị quyết Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh

Triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 20-01-2021

Đến nay, cấp ủy các cấp đang triển khai, quán triệt Nghị quyết cho 6 nhóm đối tượng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tag: Nghị quyết, Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh, triển khai, quán triệt

Thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 20-11-2020

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện cơ bản đạt được mục tiêu và phương châm đề ra.

Tag: Đồng khởi mới, Nghị quyết, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Huy động nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Huy động nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 16-11-2020

Với vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.

Tag: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị

Thống nhất nhận thức và quyết liệt hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thống nhất nhận thức và quyết liệt hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 23-10-2020

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ then chốt; tuyên truyền, quán triệt thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Tag: Tuyên giáo, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết, hận thức, tư tưởng, hành động

Khánh thành công trình cầu chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Khánh thành công trình cầu chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 08-10-2020

Ngày 8-10-2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức khánh thành cầu Kênh dự án 418, ấp Xương Thạnh B, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú. Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em cùng các thành viên Nhóm thiện nguyện Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh đến dự.

Tag: Khánh thành, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, cầu Kênh

Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ, thông tin công tác chuẩn bị Đại hội đến cán bộ hưu trí

Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ, thông tin công tác chuẩn bị Đại hội đến cán bộ hưu trí 

Cập Nhật 01-10-2020

Ngày 1-10-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam có chuyến gặp gỡ và thông tin công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến cán bộ hưu trí là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, gồm các đồng chí:

Tag: cán bộ hưu trí, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, gặp gỡ, thông tin

Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 28-09-2020

Chiều ngày 28-9-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Tag: hội nghị Tỉnh ủy, Văn kiện, nhân sự

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 30-06-2020

Ngày 29 và 30-6-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 21 để sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến dự thảo các nội dung cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tag: Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Tỉnh ủy