Kết quả tìm kiếm cho "Đảng bộ tỉnh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3181

Thông báo kết quả Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Thông báo kết quả Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI 

Cập Nhật 03-12-2020

Ngày 1 và 2-12-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổ chức Hội nghị lần 3 mở rộng để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tag: Hội nghị lần 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thông báo kết quả, Nghị quyết Tỉnh ủy, thảo luận

Thư cảm ơn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Thư cảm ơn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI 

Cập Nhật 05-11-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể từ ngày 14 đến ngày 16-10-2020. Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Tag: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thư cảm ơn, Đai hội Đảng

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 29-09-2020

Ngày 29-9-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 22 mở rộng để sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng, thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm quý III-2020. Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Tag: Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thông báo kết luận, khai mạc, bế mạc

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 30-06-2020

Ngày 29 và 30-6-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 21 để sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến dự thảo các nội dung cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tag: Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Tỉnh ủy

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X 

Cập Nhật 17-04-2020

Ngày 16-4-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 20 bằng hình thức trực tuyến để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết quý I, thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020; thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và cho ý kiến một số nội dung khác.

Tag: Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X 

Cập Nhật 27-06-2019

Trong hai ngày 25 và 26-6-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thông báo kết quả

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 11-04-2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết quý I-2019, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị lần thứ 16, Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thành Hạo, thông báo kết quả

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X 

Cập Nhật 30-11-2018

Trong hai ngày 29 và 30-11-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) năm 2018, xây dựng NQ năm 2019 và thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Thông báo kết quả, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 10-10-2018

Trong hai ngày 8 và 9-10-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Dự hội nghị có đại diện các vụ địa phương thuộc các Ban Đảng Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Tag: Thông báo kết quả, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 28-06-2018

Hội nghị lần này đã kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2018 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Tag: Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết, Tỉnh ủy