Kết quả tìm kiếm cho "Đề án chuyển đổi số"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 62

Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản

Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản 

Cập Nhật 27-12-2020

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản tỉnh đến năm 2030. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đề án.

Tag: khai thác thủy sản, chuyển đổi nghề

Phát triển nông nghiệp “sạch, an toàn, hiệu quả”

Phát triển nông nghiệp “sạch, an toàn, hiệu quả” 

Cập Nhật 25-11-2020

Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2020, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong ngành nông nghiệp tỉnh chuyển đổi theo hướng giảm dần đất lúa, tăng đất trồng cây ăn trái, trồng dừa và nuôi trồng thủy sản.

Tag: Kết luận số 81, nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, phát triển bền vững

Chuyển biến tích cực trong đào tạo nghề cho lao độ̣ng nông thôn

Chuyển biến tích cực trong đào tạo nghề cho lao độ̣ng nông thôn 

Cập Nhật 20-11-2020

Mục tiêu của đề án nhằm tạo việc làm, tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế để từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tag: đào tạo nghề, lao độ̣ng nông thôn, cơ sở dạy nghề, xóa đói, giảm nghèo

Hội nghị chuyên đề về xây dựng chính quyền điện tử

Hội nghị chuyên đề về xây dựng chính quyền điện tử 

Cập Nhật 05-11-2020

Ngày 5-11-2020, tại huyện Thạnh Phú, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng chính quyền điện tử, Đề án chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Tag: hội nghị chuyên đề, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Thạnh Phú

Công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030 

Cập Nhật 20-10-2020

Ngày 20-10-2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Tag: Đề án chuyển đổi số, tầm nhìn đến 2030, UBND tỉnh, hội nghị

Thuận lợi trong thực hiện Ðề án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững (kỳ 2)

Thuận lợi trong thực hiện Ðề án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững (kỳ 2) 

Cập Nhật 30-09-2020

Theo Quy hoạch phát triển sản xuất muối tỉnh đến năm 2020, quy mô sản xuất muối sẽ giảm còn 500ha. Đây chính là cơ hội để chính quyền và người dân lựa chọn chuyển đổi cơ cấu sản xuất làm muối sang nuôi trồng thủy sản.

Tag: Ðề án, phát triển sinh kế bền vững, nuôi trồng thủy sản

Triển khai dự án hỗ trợ 500 ngàn doanh nghiệp chuyển đổi số

Triển khai dự án hỗ trợ 500 ngàn doanh nghiệp chuyển đổi số 

Cập Nhật 21-07-2020

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đang thực hiện dự án 500 ngàn doanh nghiệp (DN) chuyển đổi số. Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai dự án này để mời gọi DN khởi nghiệp (KN) tham gia.

Tag: doanh nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi số, VECOM

Xây dựng Đề án Chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

Xây dựng Đề án Chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 

Cập Nhật 20-07-2020

Đề án Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030 được tập trung xây dựng, hiện đang trong quá trình hoàn thiện, trình phê duyệt.

Tag: Đề án Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, không gian mạng

Bến Tre thí điểm về chuyển đổi số

Bến Tre thí điểm về chuyển đổi số 

Cập Nhật 18-07-2020

Tại buổi trao đổi chuyên đề về chuyển đổi số, thông qua hình thức làm việc trực tuyến với Bộ Thông tin và Truyền thông, vào chiều 17-7-2020, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết: Tỉnh rất quyết tâm với đề án chuyển đổi số, khẳng định đây là nền tảng quan trọng giúp Bến Tre tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tag: chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, phát triển kinh tế - xã hội

Khoa học và công nghệ góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngành dịch vụ

Khoa học và công nghệ góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngành dịch vụ 

Cập Nhật 31-01-2020

Ngày 20-11-2019, Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 540-BC/TU sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW về Đề án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch giai đoạn 2016 - 2020 với giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ trong giai đoạn 2016 - 2018 đạt 13.136 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 7,82%/năm, cao hơn so với mục tiêu Kết luận số 27-KL/TW là 0,32%/năm.

Tag: Khoa học và công nghệ, Kết luận số 497, Kết luận số 27