Kết quả tìm kiếm cho "Đề án số 4190"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Tập trung vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay tham gia Đề án số 4190/ĐA-UBND

Tập trung vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay tham gia Đề án số 4190/ĐA-UBND 

Cập Nhật 09-02-2020

Theo Đề án số 4190/ĐA-UBND ngày 16-8-2016 của UBND tỉnh về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, năm 2020 sẽ có 2.847 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững để khi kết thúc Đề án, lũy kế số hộ thoát nghèo sẽ là 15.858 hộ.

Tag: hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay vốn, Đề án số 4190

Tham gia sinh kế, thoát nghèo bền vững

Tham gia sinh kế, thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 04-03-2019

Thực hiện Đề án số 4190 về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế) của UBND tỉnh, Châu Thành đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và bắt tay vào thực hiện.

Tag: Đề án số 4190, dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, Đề án sinh kế

Các chương trình tín dụng ưu đãi 

Cập Nhật 06-01-2019

Theo Đề án số 4190 ngày 16-8-2016 của UBND tỉnh về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019 sẽ có 3.092 hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký tham gia đề án và thoát nghèo bền vững.

Tag: Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, tín dụng ưu đãi

Kết quả thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững

Kết quả thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 05-12-2018

Thực hiện Quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án số 4190 về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế). Qua 2 năm thực hiện, Đề án sinh kế đã đạt được những kết quả cụ thể.

Tag: Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững, mô hình, giải pháp, xuất khẩu lao động, hộ nghèo

HĐND tỉnh giám sát thực hiện Đề án sinh kế tại Chợ Lách

HĐND tỉnh giám sát thực hiện Đề án sinh kế tại Chợ Lách 

Cập Nhật 14-08-2018

Ngày 13-8-2018, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thị Thu Thảo làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND huyện Chợ Lách về kết quả 2 năm thực hiện Đề án số 4190/ĐA-UBND về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (đề án).

Tag: HĐND tỉnh, Đỗ Thị Thu Thảo, giám sát, UBND huyện Chợ Lách, đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững

Cải thiện về điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 

Cập Nhật 07-08-2017

Ngày 4-8-2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Đề án số 4190 của UBND tỉnh về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).