Kết quả tìm kiếm cho "Đề án sinh kế"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 151

Ưu tiên nguồn vốn cho hộ tham gia Đề án sinh kế 

Cập Nhật 09-07-2020

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NNCSXH) Chi nhánh tỉnh dành nguồn vốn tín dụng chính sách khoảng 88 tỷ đồng để cho vay hộ tham gia đề án, với mức vay tối đa đến 100 triệu đồng/hộ không phải thế chấp tài sản, thời hạn cho vay tối đa đến 120 tháng.

Tag: Đề án sinh kế, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban Chỉ đạo giảm nghèo

Kinh nghiệm trong thực hiện Đề án sinh kế

Kinh nghiệm trong thực hiện Đề án sinh kế 

Cập Nhật 02-10-2019

Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 (Đề án sinh kế) cho thấy, bên cạnh một số kết quả đáng khích lệ còn bộc lộ khá nhiều hạn chế, cần được phân tích, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Tag: Đề án sinh kế, thoát nghèo, kinh nghiệm, hạn chế, đoàn thể

Tham gia sinh kế, thoát nghèo bền vững

Tham gia sinh kế, thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 04-03-2019

Thực hiện Đề án số 4190 về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế) của UBND tỉnh, Châu Thành đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và bắt tay vào thực hiện.

Tag: Đề án số 4190, dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, Đề án sinh kế

Kết quả thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững

Kết quả thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 05-12-2018

Thực hiện Quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án số 4190 về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế). Qua 2 năm thực hiện, Đề án sinh kế đã đạt được những kết quả cụ thể.

Tag: Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững, mô hình, giải pháp, xuất khẩu lao động, hộ nghèo

Đề án đa dạng sinh kế giúp 4.133 hộ thoát nghèo

Đề án đa dạng sinh kế giúp 4.133 hộ thoát nghèo 

Cập Nhật 20-09-2018

Ngày 20-9-2018, đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).

Tag: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, giám sát, Đề án sinh kế, thoát nghèo bền vững, Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch HĐND tỉnh

HĐND tỉnh giám sát Đề án sinh kế tại huyện Giồng Trôm

HĐND tỉnh giám sát Đề án sinh kế tại huyện Giồng Trôm 

Cập Nhật 28-08-2018

Ngày 28-8-2018, HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế) tại xã Thạnh Phú Đông và UBND huyện Giồng Trôm.

Tag: HĐND tỉnh, Đề án sinh kế, thoát nghèo bền vững

Đề án sinh kế năm 2018: Tập trung tạo sinh kế cho 19 xã điểm

Đề án sinh kế năm 2018: Tập trung tạo sinh kế cho 19 xã điểm 

Cập Nhật 27-07-2018

Điểm mới của việc triển khai Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh năm 2018 (viết tắt là đề án) là sẽ chuyển từ phạm vi toàn tỉnh sang tập trung cho 19 xã điểm. Theo đó, mỗi huyện, thành phố có 2 xã tham gia đề án, với các nhu cầu cần hỗ trợ về giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, tiếp cận dịch vụ cơ bản, vốn vay.

Tag: Đề án sinh kế, người nghèo, giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, khuyến nông, khuyến ngư, dịch vụ cơ bản, vốn vay

Bình Đại họp mặt hộ nghèo, cận nghèo tham gia đề án sinh kế năm 2018

Bình Đại họp mặt hộ nghèo, cận nghèo tham gia đề án sinh kế năm 2018 

Cập Nhật 25-04-2018

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa tổ chức họp mặt với hộ nghèo, cận nghèo tham gia thực hiện Đề án sinh kế năm 2018 tại xã Vang Quới Đông và Châu Hưng.

Tag: Bình Đại, họp mặt, hộ nghèo, cận nghèo, đề án sinh kế

Triển khai các hoạt động thực hiện Đề án sinh kế tại 19 xã điểm năm 2018

Triển khai các hoạt động thực hiện Đề án sinh kế tại 19 xã điểm năm 2018 

Cập Nhật 13-04-2018

Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Nguyễn Minh Lập vừa chủ trì hội nghị triển khai các hoạt động thực hiện Đề án sinh kế tại 19 xã điểm năm 2018.

Tag: Đề án sinh kế tại 19 xã điểm năm 2018