Kết quả tìm kiếm cho "Đồng Khởi mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 809

“Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế

“Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế 

Cập Nhật 25-11-2020

Ngày 17-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về việc tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tag: Đồng khởi mới, nông thôn mới, kinh tế, Chỉ thị số 01

Thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 20-11-2020

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện cơ bản đạt được mục tiêu và phương châm đề ra.

Tag: Đồng khởi mới, Nghị quyết, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

An Qui thi đua “Đồng khởi mới” để phát triển kinh tế

An Qui thi đua “Đồng khởi mới” để phát triển kinh tế 

Cập Nhật 09-07-2020

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Đảng bộ xã An Qui, huyện Thạnh Phú đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tag: An Qui, Đồng khởi mới, Chỉ thị số 16

Hội Cựu Chiến binh tỉnh: Xây dựng nhiều mô hình thi đua “Đồng khởi mới”

Hội Cựu Chiến binh tỉnh: Xây dựng nhiều mô hình thi đua “Đồng khởi mới” 

Cập Nhật 05-06-2020

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện 113 đầu việc Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh với chủ đề xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”.

Tag: Hội Cựu Chiến binh, mô hình thi đua, “Đồng khởi mới”

Phát huy tinh thần Đồng khởi 1960 trong thi đua “Đồng khởi mới”

Phát huy tinh thần Đồng khởi 1960 trong thi đua “Đồng khởi mới” 

Cập Nhật 03-06-2020

Ngày 29-5-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nào để khơi dậy tinh thần Đồng khởi 1960 trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” phát triển kinh tế - xã hội có tính chất “bùng nổ”… mạnh mẽ như Đồng khởi 1960”.

Tag: Đồng khởi 1960, Đồng khởi mới, tham luận, Ủy ban MTTQ Việt Nam

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” 

Cập Nhật 08-05-2020

Nhiều đại biểu tại các điểm cầu tỉnh và huyện thảo luận những mặt làm được, chưa được và đề xuất giải pháp tiếp tục đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đi vào chiều sâu và có chất lượng hơn.

Tag: Đồng khởi mới, phong trào thi đua, nông thôn mới, đô thị, tôn giáo

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Đồng khởi mới” 

Cập Nhật 05-05-2020

Ngày 5-5-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Tag: Đồng khởi mới, sơ kết, phong trào thi đua, Chỉ thị số 16, hội nghị trực tuyến

Thạnh Phú: Kết quả 5 năm thi đua “Đồng khởi mới”

Thạnh Phú: Kết quả 5 năm thi đua “Đồng khởi mới” 

Cập Nhật 04-05-2020

Qua 5 năm triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện Thạnh Phú, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, làm cho địa phương ngày càng phát triển.

Tag: Đồng khởi mới, Chỉ thị số 16, đô thị hóa

Anh Võ Minh Thành - gương sáng “Đồng khởi mới”

Anh Võ Minh Thành - gương sáng “Đồng khởi mới” 

Cập Nhật 16-03-2020

Nông dân luôn khẳng định vai trò là chìa khóa quyết định tính hiệu quả trong nhiều phong trào, hoạt động xây dựng quê hương. Đối với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, qua 5 năm triển khai, sự chung tay của người dân đã góp phần mang đến những kết quả thiết thực.

Tag: Võ Minh Thành, Đồng khởi mới, phong trào, cộng đồng

Kết quả 5 năm thi đua “Đồng khởi mới” ở Chợ Lách

Kết quả 5 năm thi đua “Đồng khởi mới” ở Chợ Lách 

Cập Nhật 30-12-2019

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động thi đua “Đồng khởi mới”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Tag: Đồng khởi mới, thi đua, MTTQ, đoàn thể, Chỉ thị số 16