Kết quả tìm kiếm cho "đô thị loại I"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Xây dựng đô thị loại I, thành phố thông minh

Xây dựng đô thị loại I, thành phố thông minh 

Cập Nhật 04-02-2021

TP. Bến Tre được công nhận đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2019. Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030.

Tag: TP. Bến Tre, đô thị loại I, thành phố thông minh

Tăng nhanh quy mô và mật độ dân số đô thị

Tăng nhanh quy mô và mật độ dân số đô thị 

Cập Nhật 16-12-2020

TP. Bến Tre đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030, với nét văn minh đô thị cao hơn và có bản sắc riêng.

Tag: TP. Bến Tre, quy mô, mật độ dân số

Huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại I

Huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại I 

Cập Nhật 30-11-2020

Hiện nay, TP. Bến Tre đã thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô lớn với tổng diện tích hơn 2.000ha. Cùng với các dự án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ thương mại, công nghệ thông tin… đã và đang triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tag: TP. Bến Tre, đô thị loại I

TP. Bến Tre đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị

TP. Bến Tre đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị 

Cập Nhật 26-10-2020

Thành phố Bến Tre cũng là đô thị quan trọng trong nhóm các đô thị loại II, I của vùng ĐBSCL về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tag: TP. Bến Tre, hạ tầng đô thị, tiến độ xây dựng

Phấn đấu xây dựng TP. Bến Tre cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030

Phấn đấu xây dựng TP. Bến Tre cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030 

Cập Nhật 22-07-2020

Sau 2 ngày làm việc, ngày 22-7-2020, Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Tag: TP. Bến Tre, đô thị loại I, Đại hội Đảng bộ

TP. Bến Tre hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại I

TP. Bến Tre hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại I 

Cập Nhật 25-05-2020

Quán triệt và phát huy tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, TP. Bến Tre đã thực hiện đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Tag: TP. Bến Tre, đô thị loại I, văn minh đô thị, nông thôn mới, chỉ tiêu, nghị quyết

Thành phố Pleiku là đô thị loại I

Thành phố Pleiku là đô thị loại I 

Cập Nhật 23-01-2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 146/QĐ-TTg công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Tag: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thành phố Pleiku, đô thị loại I

TP. Bến Tre: Sức bật của Thành phố trẻ

TP. Bến Tre: Sức bật của Thành phố trẻ 

Cập Nhật 16-01-2020

Trong năm 2019, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Bến Tre đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là đạt chuẩn đô thị loại II, hoàn thành xây dựng phường văn minh đô thị và xã nông thôn mới (NTM). Ðây là tiền đề quan trọng, là niềm cổ vũ, động lực to lớn để thành phố tiến lên đô thị loại I trong tương lai.

Tag: TP. Bến Tre, đô thị loại II, xã nông thôn mới

Xây dựng nền tảng vững chắc hướng đến đô thị loại I

Xây dựng nền tảng vững chắc hướng đến đô thị loại I 

Cập Nhật 13-11-2019

Thành phố vẫn đang tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực nâng chất các tiêu chí (TC) đô thị loại II, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị loại I thuộc tỉnh vào năm 2030.

Tag: TP. Bến Tre, đô thị, tiêu chí, nông thôn mới

Thành phố Bến Tre xưa và nay

Thành phố Bến Tre xưa và nay 

Cập Nhật 26-04-2019

Đến nay được 119 năm (1900 - 2019), đô thị loại II TP. Bến Tre sẽ xếp trong nhóm 45 đô thị loại II, I và đặc biệt của quốc gia, có vai trò và ảnh hưởng không chỉ là đô thị tỉnh lỵ mà còn liên vùng các tỉnh.

Tag: Thành phố Bến Tre, đô thị loại II