Kết quả tìm kiếm cho "đơn vị sự nghiệp công lập"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 28

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2020 

Cập Nhật 31-10-2020

Chính sách phát triển giáo dục mầm non; sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt; quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 25-11

Tag: Chính sách mới, giáo dục mầm non, đơn vị sự nghiệp công lập

Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ

Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ 

Cập Nhật 06-03-2020

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có lộ trình và bước đi vững chắc, phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương.

Tag: đơn vị sự nghiệp, khoa học và công nghệ, sắp xếp, tinh gọn, bộ máy tổ chức, hợp nhất

Một số chính sách mới áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức (kỳ 2)

Một số chính sách mới áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức (kỳ 2) 

Cập Nhật 02-03-2020

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 đã bổ sung thêm một trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, là “viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự”.

Tag: chính sách mới, cán bộ, công chức, viên chức

Dân vận khéo trong xây dựng các công trình giao thông

Dân vận khéo trong xây dựng các công trình giao thông 

Cập Nhật 15-11-2019

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông (CTGT), Ban Quản lý Dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các CTGT luôn gặp phải những khó khăn trong quá trình thực hiện, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB)

Tag: công trình giao thông, dân vận khéo, giải phóng mặt bằng

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú 

Cập Nhật 01-08-2019

Sáng 1-8-2019, UBND huyện Thạnh Phú đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

Tag: Thành lập, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Thạnh Phú, đơn vị sự nghiệp công lập, Đặng Công Trường

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

Cập Nhật 19-04-2019

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Tag: Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch, văn hóa, thể thao, du lịch

Quy định mới về thi tuyển công chức

Quy định mới về thi tuyển công chức 

Cập Nhật 30-11-2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tag: Quy định mới, thi tuyển công chức, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

Cập Nhật 31-10-2018

Từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không gồm cơ quan báo chí) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.

Tag: Thủ tướng, Chính phủ, Quy hoạch, đơn vị sự nghiệp công lập, thông tin và truyền thông

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công 

Cập Nhật 18-11-2012

Đó là nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

Luật Cán bộ, Công chức: Đổi mới chế độ công vụ

Luật Cán bộ, Công chức: Đổi mới chế độ công vụ 

Cập Nhật 12-05-2010

Điểm mới quan trọng nhất trong Luật Cán bộ, công chức là đổi mới chế độ công vụ mà trước hết là Luật này đã phân định rõ đối tượng cán bộ và công chức và tách biệt với đối tượng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ do bộ luật khác quy định (Luật Viên chức đang được xây dựng), trừ một số vị trí quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn là công chức.