Kết quả tìm kiếm cho "đạo đức cách mạng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 76

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Cập Nhật 04-02-2021

Trong bất cứ thời kỳ nào, lĩnh vực nào thì nguồn nhân lực luôn giữ vai trò trọng yếu. Đảng ta đã khẳng định, muốn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, phải có một đội ngũ cán bộ giỏi, có năng lực, có kinh nghiệm, có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng.

Tag: cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức

Nhiều cơ quan, đơn vị đến chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhiều cơ quan, đơn vị đến chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Cập Nhật 17-06-2020

Ngày 17-6-2020, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, Công ty cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ, Công ty Điện lực Bến Tre đã đến Tòa soạn Báo Đồng Khởi chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Phó tổng Biên tập Báo Đồng Kkởi Nguyễn Thành Mãi đã tiếp lãnh đạo các đơn vị.

Tag: Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Công ty cổ phần in, Công ty Điện lực Bến Tre

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 11-05-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ.

Tag: Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách

Giáo dục đạo đức cách mạng trong thế hệ trẻ lực lượng vũ trang tỉnh

Giáo dục đạo đức cách mạng trong thế hệ trẻ lực lượng vũ trang tỉnh 

Cập Nhật 29-11-2019

Môi trường văn hóa đạo đức quân sự định hướng, điều chỉnh quan hệ đạo đức và hành vi đạo đức của người quân nhân (QN) bằng truyền thống, bằng dư luận tích cực trong tập thể đơn vị. Là môi trường mang tính đặc thù nên phương thức điều chỉnh mang tính đặc thù của tổ chức quân sự là kỷ luật quân sự.

Tag: lực lượng vũ trang, đạo đức, cách mạng, quân nhân

Thực hiện tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 24-05-2019

Nửa thế kỷ qua, tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Tag: Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, đạo đức cách mạng

Xây dựng sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 26-09-2018

Nhằm sinh động và mang lại hiệu quả hơn trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Khởi (BIDV Đồng Khởi) đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện mô hình “Sổ tay làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tag: sổ tay học tập, tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đạo đức Hồ Chí Minh là hết lòng hết sức phục vụ nhân dân 

Cập Nhật 21-08-2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến trọn đời mình cho đất nước, cho nhân dân. Một trong những sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng và đạo đức cách mạng của Người là tư tưởng “Lấy dân làm gốc”. Tư tưởng ấy đã trở thành kim chỉ nam cho những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

Phương pháp rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 24-03-2008

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã triển khai được gần 1 năm. Cuộc vận động tạo ra sự nhận thức sâu sắc trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội...

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng 

Cập Nhật 26-02-2008

Để thực hiện những nhiệm vụ còn hết sức nặng nề của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm nay và những năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội 10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu trước hết thực hiện nhiệm vụ phải gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cụ thể là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nói đi đôi với làm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nói đi đôi với làm 

Cập Nhật 25-10-2007

Di sản vĩ đại nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là tư tưởng sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong di sản quý giá ấy có một chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng là: Nói đi đôi với làm .