Kết quả tìm kiếm cho "��eo Kh���u Trang"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Trăn trở cùng hoạt động Đoàn ở cơ sở 

Cập Nhật 23-10-2013

Số lượng đoàn viên ít, kinh phí eo hẹp, kỹ năng của cán bộ Đoàn còn  hạn chế… là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng sinh hoạt Đoàn ở cơ sở chưa cao. Là một tổ chức, tế bào của Đoàn, nơi sẽ có những hoạt động thực chất nhất trong tập hợp, hiệu triệu thanh niên thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở tại cơ sở, việc nâng chất các chi đoàn ấp, khu phố đang là những trăn trở của các “thủ lĩnh thanh niên” hiện nay.