Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chỉ huy Quân sự"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 483

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lộc thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lộc thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng 

Cập Nhật 18-09-2020

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lộc đã đưa phong trào thi đua Quyết thắng hoạt động ngày càng có nền nếp, hiệu quả vững chắc.

Tag: Ban Chỉ huy Quân sự, xã Hòa Lộc, thi đua Quyết thắng, quân sự, quốc phòng địa phương

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Khánh Trung B với phong trào thi đua Quyết thắng

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Khánh Trung B với phong trào thi đua Quyết thắng 

Cập Nhật 28-08-2020

Những năm gần đây, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách luôn chủ động phát động phong trào thi đua trên địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tag: Ban Chỉ huy Quân sự, xã Hưng Khánh Trung B, thi đua Quyết thắng

Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hội

Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hội 

Cập Nhật 05-03-2020

Ngày 5-3-2020, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hội. Đồng chí Phạm Minh Châu - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự.

Tag: Ban chỉ huy quân sự, phường An Hội, Quyết định thành lậ

Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành:

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác 

Cập Nhật 27-09-2019

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Châu Thành đã tổ chức quán triệt trong toàn đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Qua đó, đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác.

Tag: Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, Đẩy mạnh, học tập và làm theo Bác

Ban chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre:

Đơn vị điển hình trong thực hiện Cuộc vận động 50

Ban chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre: Đơn vị điển hình trong thực hiện Cuộc vận động 50 

Cập Nhật 06-09-2019

Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” do Bộ Quốc phòng phát động (gọi tắt là Cuộc vận động 50), thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Bến Tre đã bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Tag: Ban chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre, Đơn vị điển hình, thực hiện, Cuộc vận động 50

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre tích cực tăng gia sản xuất

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre tích cực tăng gia sản xuất 

Cập Nhật 11-01-2019

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Bến Tre luôn xác định công tác hậu cần vững mạnh là một trong những điều kiện thiết thực, bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Tag: Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre, tăng gia sản xuất, rau sạch, nấm linh chi

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành Bình: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành Bình: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện 

Cập Nhật 10-08-2018

Nhận thức rõ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc) thường xuyên quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện của chỉ huy các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tag: Ban Chỉ huy Quân sự, Tân Thành Bình, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Tập huấn cán bộ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn năm 2018

Tập huấn cán bộ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn năm 2018 

Cập Nhật 21-05-2018

Sáng 21-5-2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Tập huấn cán bộ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn năm 2018.

Tag: Ban Chỉ huy Quân sự, tập huấn, chính trị viên

Tập huấn cán bộ chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2018

Tập huấn cán bộ chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2018 

Cập Nhật 07-05-2018

Sáng 7-5-2018, Trường Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2018, với sự tham dự của 50 học viên.

Tag: Ban Chỉ huy Quân sự, cán bộ, tập huấn, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện, thành phố

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc: Giữ vững ngọn cờ thi đua Quyết thắng

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc: Giữ vững ngọn cờ thi đua Quyết thắng 

Cập Nhật 04-05-2018

Phong trào thi đua của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mỏ Cày Bắc trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao trách nhiệm chính trị, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tag: Ban Chỉ huy Quân sự, Mỏ Cày Bắc, thi đua Quyết thắng