Kết quả tìm kiếm cho "Công Ty Dầu Khí Quốc Gia Cuba-Petroleo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cuba sẵn sàng cuộc chiến pháp lý với Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ

Cuba sẵn sàng cuộc chiến pháp lý với Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ 

Cập Nhật 07-08-2019

Công ty dầu khí quốc gia Cuba-Petroleo và Cimex đã "thực hiện các bước chính thức, thông qua luật sư của họ, để tự bảo vệ mình" tại tòa án liên bang Mỹ.

Tag: ExxonMobil, Công Ty Dầu Khí Quốc Gia Cuba-Petroleo, Cupet, Cuộc Chiến Pháp Lý