Kết quả tìm kiếm cho "Công văn số 3818"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Ngành văn hoá yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19

Ngành văn hoá yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19 

Cập Nhật 31-07-2020

Thực hiện Công văn số 3818/UBND-KGVX ngày 30-7-2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27-7-2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Tag: Ngành văn hoá, phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 3818

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 30-07-2020

Ngày 30-7-2020, UBND tỉnh có công văn số 3818 triển khai thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 (diễn ra ngày 27-7-2020).

Tag: Covid-19, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ, phòng chống dịch, lây nhiễm