Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Trung ương 6"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 187

Bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Khóa XII 

Cập Nhật 12-10-2019

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12-10-2019, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Tag: Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành, Trung ương Đảng, bế mạc

Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII 

Cập Nhật 30-11-2018

Qua 1 năm thực hiện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, Tỉnh ủy, và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nên các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quán triệt tốt chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Tag: Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII

Sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII 

Cập Nhật 07-10-2018

Chiều 6-10-2018, ngay sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức họp báo thông tin về kết quả hội nghị.

Tag: họp báo, lấy phiếu tín nhiệm, Hội nghị Trung ương 9, Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thông báo Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Thông báo Hội nghị Trung ương 8 khóa XII 

Cập Nhật 06-10-2018

Chiều 6-10-2018, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra . Trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Tag: Hội nghị Trung ương 8, bế mạc

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) diễn ra từ ngày 2 đến 6-10

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) diễn ra từ ngày 2 đến 6-10 

Cập Nhật 28-09-2018

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) diễn ra từ ngày 2 đến 6-10-2018, sẽ xem xét công tác nhân sự; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bàn các nội dung quan trọng khác.

Tag: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, họp báo, Hội nghị Trung ương 8

Đưa các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) vào cuộc sống

Đưa các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) vào cuộc sống 

Cập Nhật 25-04-2018

Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là 2 nghị quyết quan trọng đang được các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện.

Tag: nghị quyết Trung ương 6, Trần Công Ngữ, Nguyễn Tấn Đạt, Huỳnh Nam Bình

Tăng cường tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 

Cập Nhật 26-03-2018

Thời gian qua, các cấp ngành, địa phương đã tập trung tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tag: Nghị quyết Trung ương 6

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) 

Cập Nhật 20-03-2018

Ngày 20-3-2018, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, Thành ủy đánh giá tình hình triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Tag: trực tuyến, Hội nghị Trung ương 6

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII 

Cập Nhật 30-06-2017

Sáng 29-6-2017 tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Cập Nhật 24-10-2016

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh ngày 24-10, Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 6 khóa 18 (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 6) đã khai mạc.