Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị cán bộ chủ chốt"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 142

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 

Cập Nhật 07-01-2021

Trong 2 ngày 7 và 8-1-2021, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Nghị quyết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI

Bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI 

Cập Nhật 11-12-2020

Sau hai ngày tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, chiều ngày 11-12-2020, hội nghị đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Tag: Bế mạc, Hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy

Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 

Cập Nhật 22-09-2020

Ngày 22-9-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Nghị quyết Đại hội XIII, hội nghị cán bộ chủ chốt, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp

Giồng Trôm hội nghị khai việc đầu năm

Giồng Trôm hội nghị khai việc đầu năm 

Cập Nhật 04-02-2020

Ngày 3-2-2020 Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai công việc đầu năm.

Tag: Giồng Trôm, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Huyện ủy Giồng Trôm

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự 

Cập Nhật 22-07-2019

Chiều 22-7-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 1 quy trình giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, Hội nghị cán bộ chủ chốt, nhân sự, quy hoạch

Châu Thành tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch

Châu Thành tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch 

Cập Nhật 18-05-2019

Ngày 17-5-2019, huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch.

Tag: huyện Châu Thành, Hội nghị cán bộ chủ chốt, nhân sự, quy hoạch

Hội nghị cán bộ chủ chốt xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Hội nghị cán bộ chủ chốt xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh 

Cập Nhật 26-03-2019

Ngày 26-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh để xin ý kiến về việc xây dựng đề cương, làm cơ sở xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh.

Tag: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị cán bộ chủ chốt, tầm nhìn chiến lược, kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch

TP. Bến Tre họp mặt cán bộ chủ chốt thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

TP. Bến Tre họp mặt cán bộ chủ chốt thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 

Cập Nhật 18-01-2019

Ngày 18-1-2019, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông tin tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh rong năm 2018.

Tag: TP. Bến Tre, cán bộ chủ chốt, kinh tế - xã hội

Mỏ Cày Nam: Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch A2 

Cập Nhật 20-05-2018

Huyện ủy Mỏ Cày Nam vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch A2 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 50 chức danh cần lấy ý kiến.

Tag: Mỏ Cày Nam, Hội nghị cán bộ chủ chốt, quy hoạch A2

Mỏ Cày Nam: Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng 

Cập Nhật 18-04-2018

Ngày 18-4-2018, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Tag: Mỏ Cày Nam, cán bộ chủ chốt