Kết quả tìm kiếm cho "HL Hà Tĩnh"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 12

Hành trình bưởi da xanh

Hành trình bưởi da xanh 

Cập Nhật 26-08-2010

Chương trình phát triển 4.000ha bưởi da xanh của tỉnh với mục tiêu chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng, bảo quản, thu hoạch, nâng cao cạnh tranh, tạo nguồn nguyên liệu tập trung phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Chương trình sẽ đầu tư trồng mới 400ha, năng suất 14 tấn/ha; trọng lượng 1,5 kg/trái; nhân rộng chăm sóc 2.950ha để đến năm 2010 có 4.000ha được áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới; tổ chức 178 lớp đào tạo cho 110 cán bộ quản lý, kỹ thuật viên về khả năng điều hành, quản lý, triển khai dự án; tập huấn 4.350 lượt nông dân trong và ngoài vùng dự án về các giải pháp kỹ thuật; tổ chức 1.044 lượt sinh hoạt CLB nông dân về chuyên đề bưởi da xanh (BDX); hỗ trợ ươm tạo và phát triển 2 tổ chức liên kết quản lý sản xuất. Tổng kinh phí đầu tư của chương trình là 125,511 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp khoa học (SNKH) Trung ương 2,544 tỷ đồng; vốn SNKH tỉnh 5,574 tỷ đồng; vốn sự nghiệp kỹ thuật (SNKT) 1,764 tỷ đồng; vốn khác 115,628 tỷ đồng.

Sản xuất lúa giống chất lượng 

Cập Nhật 30-10-2009

Ngành nông nghiệp đã tổ chức sản xuất 140 ha lúa giống tại Ba Tri và các vệ tinh, tăng 16% so kế hoạch. Sản lượng nhập kho 450 tấn, vượt 28%.