Kết quả tìm kiếm cho "Huy hiệu Ðảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

289 đảng viên được nhận Huy hiệu Ðảng đợt 3-2

289 đảng viên được nhận Huy hiệu Ðảng đợt 3-2 

Cập Nhật 26-01-2021

Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2021, toàn tỉnh có 289 đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Tag: Huy hiệu Ðảng, đảng viên

362 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Ðảng đợt 19-5

362 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Ðảng đợt 19-5 

Cập Nhật 14-05-2020

Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 361 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2020, bao gồm: 30, 40, 45, 50, 55, 60 và 65 năm tuổi đảng; 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng ở huyện Thạnh Phú.

Tag: Huy hiệu Ðảng, đảng viên