Kết quả tìm kiếm cho "Kế hoạch số 4639"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy 

Cập Nhật 16-09-2020

Ngày 9-9-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4639 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

Tag: PCCC, Kế hoạch số 4639, cơ sở kinh doanh lưu trú