Kết quả tìm kiếm cho "Mỗi xã một sản phẩm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 43

Sản phẩm OCOP  hướng đến “xuất khẩu tại chỗ”

Sản phẩm OCOP hướng đến “xuất khẩu tại chỗ” 

Cập Nhật 08-04-2020

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), tỉnh hiện có 37 sản phẩm OCOP được trao chứng nhận vào đầu năm 2020 và có hiệu lực đến 3 năm.

Tag: sản phẩm OCOP, Mỗi xã một sản phẩm, tiêu chuẩn GAP, truy xuất nguồn gốc

Xây dựng sản phẩm OCOP:

Hành động địa phương, hướng đến toàn cầu

Xây dựng sản phẩm OCOP: Hành động địa phương, hướng đến toàn cầu 

Cập Nhật 15-01-2020

Bến Tre là 1 trong 12 tỉnh, thành phố được Trung ương lựa chọn chỉ đạo điểm về thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và được sự quan tâm sâu sát của Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới Trung ương. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Ðề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu cốt lõi của đề án là “Hành động địa phương - Hướng đến toàn cầu”.

Tag: OCOP, Mỗi xã một sản phẩm, nông sản đặc sản

Bình Đại qua một năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Bình Đại qua một năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

Cập Nhật 25-11-2019

Qua hơn một năm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã cơ bản chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện đúng hướng, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp nông thôn và dịch vụ theo hướng hàng hóa có chất lượng cao, vì lợi ích cộng đồng và gia tăng giá trị sản phẩm, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tag: Bình Đại, Mỗi xã một sản phẩm, OCOP, sản xuất, thị trường, hàng hóa, nông nghiệp, công nghiệp

Hội thảo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019

Hội thảo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019 

Cập Nhật 14-05-2019

Ngày 14-5-2019, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (chương trình OCOP) tỉnh năm 2019.

Tag: UBND tỉnh, hội thảo, mỗi xã một sản phẩm, Đề án OCOP

Triển khai Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre

Triển khai Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre 

Cập Nhật 28-02-2019

UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Chương trình triển khai khắp địa bàn 9 huyện, thành phố, thời gian từ năm 2018 đến năm 2020.

Tag: UBND tỉnh, Đề án, Mỗi xã một sản phẩm, OCOP, hàng hóa, dịch vụ, địa phương

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019 

Cập Nhật 26-02-2019

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương do ông Ngô Tất Thắng - Phó chánh Văn phòng vừa chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch chỉ đạo điểm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019 - OCOP (khu vực phía Nam).

Tag: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Ngô Tất Thắng, nông thôn mới

Phát động khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên

Phát động khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên 

Cập Nhật 08-01-2019

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, địa phương tăng cường phổ biến, tuyên truyền khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên; giới thiệu các nguồn tài trợ giúp thanh niên, sinh viên thực hiện các mô hình, phát triển các sản phẩm địa phương.

Tag: Phó thủ tướng, Vương Đình Huệ, Mỗi xã một sản phẩm, thanh niên, sinh viên

Triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

Cập Nhật 06-12-2018

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thuộc Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa tổ chức hội nghị tham vấn sản phẩm tiềm năng dự kiến xây dựng thành sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Tag: nông thôn mới, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” 

Cập Nhật 06-09-2018

Sáng 6-9-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tag: Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Lập, kiểm tra, Chương trình quốc gia, Mỗi xã một sản phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

Cập Nhật 01-08-2018

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (Chương trình OCOP).

Tag: Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng, Chính phủ, Vương Đình Huệ, mỗi xã một sản phẩm, Chương trình OCOP, Hội nghị toàn quốc