Kết quả tìm kiếm cho "Nghị định 135"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu 

Cập Nhật 23-11-2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Tag: tuổi nghỉ hưu, Nghị định 135, Chính phủ

Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

Cập Nhật 05-10-2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21-4-2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Tag: Nghị định 135, điều kiện thành lập, hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập