Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Đại hội X"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 196

Kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 09-09-2020

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, đặc biệt là tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Tag: Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh, kết quả nổi bật

Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 3)

Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 3) 

Cập Nhật 10-06-2020

TP. Bến Tre đã được công nhận đô thị loại II; công nhận 2 đô thị loại IV và 17 đô thị loại V. Dự kiến năm 2020 sẽ tiếp tục công nhận đối với 2 đô thị loại V, nâng cấp 1 đô thị loại V lên đô thị loại IV.

Tag: Thi đua “Đồng khởi mới”, Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh

Thị trấn Ba Tri thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá phát triển đô thị

Thị trấn Ba Tri thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá phát triển đô thị 

Cập Nhật 10-06-2020

Với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới” theo phương châm Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và chủ đề hàng năm, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Thị trấn Ba Tri (huyện Ba Tri) cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tag: Thị trấn Ba Tri, phát triển đô thị, Nghị quyết, Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 2)

Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 2) 

Cập Nhật 08-06-2020

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy...

Tag: Thi đua “Đồng khởi mới”, Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh

Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 1)

Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 1) 

Cập Nhật 05-06-2020

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp tổ chức quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”, gắn với chủ đề Nghị quyết Tỉnh ủy hàng năm.

Tag: Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh, Đồng Khởi mới, Nghị quyết Tỉnh ủy

Sở Khoa học và Công nghệ: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 14-01-2019

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã xây dựng và triển khai thực hiện 2 đầu việc gồm: Phát huy vai trò đột phá của KH&CN ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp và xây dựng ngành KH&CN tỉnh nhà đủ sức đóng vai trò thúc đẩy gia tăng giá trị sản xuất.

Tag: Sở Khoa học và Công nghệ, Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh, công nghệ, giá trị gia tăng

Thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện đến năm 2020

Thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện đến năm 2020 

Cập Nhật 27-06-2018

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà cùng đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tag: Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh, thành tựu, nhiệm vụ, giải pháp, kinh tế, xã hội

10/13 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt từ 50% trở lên

10/13 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt từ 50% trở lên 

Cập Nhật 27-06-2018

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất, cùng nhau khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Tag: Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh, đầu tư, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, hộ nghèo, tiêu chí, nông thôn mới, du lịch, nông nghiệp

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh: Chuyển biến tích cực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh: Chuyển biến tích cực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Cập Nhật 27-03-2018

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện, tạo tiền đề cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tag: Đảng bộ Khối các Cơ quan, Nghị quyết Đại hội

Quý I-2018: Hoàn thành triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn 

Cập Nhật 02-02-2018

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tag: Nghị quyết Đại hội Đoàn