Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Đại hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 879

Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 

Cập Nhật 22-09-2020

Ngày 22-9-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Nghị quyết Đại hội XIII, hội nghị cán bộ chủ chốt, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp

Châu Thành triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Châu Thành triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 16-09-2020

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội (NQ ĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Châu Thành đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt với những nội dung cụ thể.

Tag: Châu Thành, chỉ tiêu, Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ, Huyện ủy Châu Thành

Giồng Trôm tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện

Giồng Trôm tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện 

Cập Nhật 14-09-2020

Huyện ủy Giồng Trôm đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, huyện đã cụ thể hóa NQĐH XII Đảng bộ huyện thành 6 chương trình và 1 kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Tag: Nghị quyết Đại hội XII, Đảng bộ huyện Giồng Trôm, chương trình, kế hoạch

Kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 09-09-2020

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, đặc biệt là tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Tag: Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh, kết quả nổi bật

Chi bộ ấp Lộc Sơn sớm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội

Chi bộ ấp Lộc Sơn sớm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 

Cập Nhật 21-08-2020

Sau đại hội, chi bộ đã nhanh chóng triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cho 100% đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn ấp.

Tag: Chi bộ ấp Lộc Sơn, nghị quyết đại hội, đảng viên, hội viên, đoàn viên

Huyện Đoàn Ba Tri sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Huyện Đoàn Ba Tri sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Cập Nhật 21-05-2020

Huyện Đoàn Ba Tri vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê đến dự.

Tag: Huyện Đoàn Ba Tri, Nghị quyết Đại hội, sơ kết giữa nhiệm kỳ

Hội Nông dân tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội nông dân các cấp 

Cập Nhật 04-09-2019

Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Trôm, Ban Thường vụ HND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam khóa VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tag: HND tỉnh, Nghị quyết, Đại hội nông dân các cấp

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 

Cập Nhật 06-12-2018

Ngày 6-12-2018, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc cho cán bộ Công đoàn chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Tag: Tổng Liên đoàn Lao động, Hội nghị trực tuyến, Nghị quyết Đại hội Công đoàn, học tập, quán triệt

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh: Chuyển biến tích cực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh: Chuyển biến tích cực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Cập Nhật 27-03-2018

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện, tạo tiền đề cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tag: Đảng bộ Khối các Cơ quan, Nghị quyết Đại hội

Quý I-2018: Hoàn thành triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn 

Cập Nhật 02-02-2018

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tag: Nghị quyết Đại hội Đoàn