Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Đại hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 994

Bình Đại triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bình Đại triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 22-04-2021

Từ ngày 19 đến 23-4-2021, Huyện ủy Bình Đại đã tổ chức 2 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện.

Tag: Nghị quyết, Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Cập Nhật 15-04-2021

Sáng 15-4-2021, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tag: Nghị quyết Đại hội XIII, cán bộ chủ chốt, Đảng ủy Khối Cơ quan

Ba Tri quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ba Tri quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 05-04-2021

Ngày 5-4-2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên ban ngành, đoàn thể huyện.

Tag: Ba Tri, quán triệt Nghị quyết, Đại hội XIII

Khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 27-03-2021

Ngày 27 và 28-3-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tag: Khai mạc, hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Đại hội XIII của Đảng

Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống 

Cập Nhật 27-03-2021

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

Tag: nội dung, Nghị quyết Đại hội XIII, Đồng chí Võ Văn Thưởng

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp tháng thứ 2

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp tháng thứ 2 

Cập Nhật 22-03-2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp tháng thứ 2 dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang sinh hoạt, công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

Tag: thi trực tuyến, nghị quyết đại hội Đảng

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 10-03-2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tag: Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết, Đại hội XIII của Đảng

Bình Đại quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Bình Đại quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 19-01-2021

Ngày 19-1-2021, Huyện ủy Bình Đại tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cho trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện, chi ủy viên các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tag: Nghị quyết Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh, hội nghị quán triệt

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 

Cập Nhật 07-01-2021

Trong 2 ngày 7 và 8-1-2021, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Nghị quyết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh: Chuyển biến tích cực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh: Chuyển biến tích cực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Cập Nhật 27-03-2018

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện, tạo tiền đề cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tag: Đảng bộ Khối các Cơ quan, Nghị quyết Đại hội