Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Tỉnh ủy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1158

Tạo sự đồng thuận sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021

Tạo sự đồng thuận sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 

Cập Nhật 02-02-2021

Thời gian qua, Tỉnh ủy luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò chủ động của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, bởi Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị bằng chủ trương, nghị quyết (NQ), chỉ thị thông qua tổ chức của Đảng và sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tag: Nghị quyết Tỉnh ủy, phương thức lãnh đạo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thị Hoàng Yến

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm việc với Huyện ủy Bình Đại

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm việc với Huyện ủy Bình Đại 

Cập Nhật 21-08-2020

Chiều ngày 21-8-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi có buổi làm việc với Huyện ủy Bình Đại về kết quả triển khai Nghị quyết Tỉnh ủy 2020 và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Bí thư Tỉnh ủy, Phan Văn Mãi, Huyện ủy Bình Đại, Nghị quyết Tỉnh ủy

Đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

Đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 

Cập Nhật 30-06-2020

Qua chất vấn, thảo luận tổ, tại hội trường có trên 45 ý kiến của các đại biểu góp ý, trong đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020. Dưới đây là lược ghi một số ý kiến của các đại biểu.

Tag: Hội nghị lần thứ 21, Nghị quyết Tỉnh ủy, đại hội đảng, hạn mặn

Chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

Chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 

Cập Nhật 29-06-2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch Covid-19 và hạn mặn kéo dài. Song với tinh thần “Bứt phá về đích’, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã chủ động, quyết liệt, đoàn kết, nỗ lực tổ chức thực hiện đạt một số kết quả nhất định, nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

Tag: Nghị quyết Tỉnh ủy, xây dựng Đảng, đại hội Đảng, tổ chức bộ máy

Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 1)

Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 1) 

Cập Nhật 05-06-2020

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp tổ chức quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”, gắn với chủ đề Nghị quyết Tỉnh ủy hàng năm.

Tag: Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh, Đồng Khởi mới, Nghị quyết Tỉnh ủy

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 

Cập Nhật 06-01-2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cũng là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, do vậy, Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy năm 2020.

Tag: Nghị quyết Tỉnh ủy, nhiệm vụ, giải pháp, bứt phá, về đích

Các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

Các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 

Cập Nhật 29-11-2019

Ngày 28-11-2019, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 đã chia 4 tổ thảo luận các nội dung quan trọng của kỳ họp.

Tag: Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy, thảo luận

Thảo luận nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019

Thảo luận nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 

Cập Nhật 02-10-2019

Có trên 40 lượt ý kiến đóng góp của các đại biểu thảo luận tại các tổ đại biểu và tại hội trường. Trong đó, đi sâu phân tích tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong những tháng còn lại của năm.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy, lần thứ 18, thảo luận, Nghị quyết Tỉnh ủy, đại biểu

Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 2018

Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 2018 

Cập Nhật 29-11-2018

Tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, các đại biểu tham gia thảo luận tổ về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2018, dự thảo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của NQ năm 2019. Nhiều ý kiến đồng thuận đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2018; tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đề ra các giải pháp thực hiện.

Tag: Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Tỉnh ủy, đại biểu, thảo luận tổ

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Cập Nhật 01-11-2018

Sáng 1-11-2018, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì buổi làm việc với đoàn khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018.

Tag: Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phan Văn Mãi, Trần Ngọc Tam, Nghị quyết Tỉnh ủy