Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết số 18"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 90

Triển khai Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Triển khai Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

Cập Nhật 18-11-2019

Chiều 18-11-2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Giồng Trôm cùng Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 124 về tội gian lận BHXH

Tag: Nghị quyết số 05, Bảo hiểm xã hội, Giồng Trôm

Thêm 2 mô hình kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18 

Cập Nhật 28-07-2019

Tỉnh vừa có thêm 2 mô hình kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đó là Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre và Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ TP. Bến Tre.

Tag: Nghị quyết số 18, mô hình kiêm nhiệm, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Cần tránh khuynh hướng cầu toàn hay nóng vội trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 khóa XII

Cần tránh khuynh hướng cầu toàn hay nóng vội trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 khóa XII 

Cập Nhật 18-12-2018

Ngày 18-12-2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp, cho ý kiến về kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 18, 19, Ban Chấp hành Trung ương

Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII 

Cập Nhật 30-11-2018

Qua 1 năm thực hiện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, Tỉnh ủy, và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nên các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quán triệt tốt chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Tag: Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Tạo sự đồng thuận cao khi sáp nhập

Tạo sự đồng thuận cao khi sáp nhập 

Cập Nhật 15-10-2018

Để thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56 của Quốc hội, Nghị quyết số 10 của Chính phủ và Chương trình hành động số 28 của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1562 để triển khai nội dung tinh thần trên.

Tag: Giám đốc Sở Nội vụ, Huỳnh Thanh Hiếu, Nghị quyết số 18, Kế hoạch số 07, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương trên địa bàn tỉnh 

Cập Nhật 16-07-2018

Sáng 16-7-2018, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương, do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và 19.

Tag: Ban Bí thư, Trung ương, Nguyễn Văn Nên, Nghị quyết, Kết luận, Thường vụ, Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thành Hạo

Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thực hiện Nghị quyết số 18

Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thực hiện Nghị quyết số 18 

Cập Nhật 09-07-2018

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết (NQ) số 18-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tag: Nghị quyết số 18, tinh gọn, sắp xếp, bộ máy, tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

Chủ động triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6

Chủ động triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 

Cập Nhật 25-06-2018

Tính đến nay, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lãnh đạo tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Tag: Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết số 18, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu quả, hoạt động, đơn vị sự nghiệp

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng 

Cập Nhật 24-05-2018

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy vừa đến kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại về việc thực thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Tỉnh ủy, kiểm tra, Huyện ủy Bình Đại, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, Kết luận số 64, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 

Cập Nhật 06-05-2018

Ngày 12-4-2018, Huyện ủy Mỏ Cày Nam ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tag: Mỏ Cày Nam, Nghị quyết số 18, Giảm 10% biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy