Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết số 19-NQ/TW"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Quán triệt NQTW 4 tới cán bộ chủ chốt toàn quân 

Cập Nhật 19-03-2012

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay."