Kết quả tìm kiếm cho "Quyết định 281"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8

70 gia đình, dòng họ, đơn vị học tập tiêu biểu, xuất sắc

70 gia đình, dòng họ, đơn vị học tập tiêu biểu, xuất sắc 

Cập Nhật 09-09-2020

Ngày 9-9-2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281, ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020; Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: Quyết định 281, phong trào học tập, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Ngọc Tam, gia đình học tập

Hội Khuyến học Giồng Trôm tổng kết năm 2019

Hội Khuyến học Giồng Trôm tổng kết năm 2019 

Cập Nhật 07-01-2020

Ngày 7-1-2020, Hội Khuyến học huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm (2016 - 2019) việc thực hiện Quyết định số 281/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Tag: Hội Khuyến học Giồng Trôm, hội nghị sơ kết, phong trào học tập, học sinh giỏi

Trao bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích trong gia đình học tập

Trao bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích trong gia đình học tập 

Cập Nhật 12-11-2019

Sáng 12-11-2019, Hội khuyến học tỉnh tổ chức sơ kết 4 năm triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Tag: Trao bằng khen, gia đình học tập, Hội khuyến học, Quyết định 281

Bình Đại sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg 

Cập Nhật 11-12-2018

Ngày 11-12-2018, Hội Khuyến học huyện Bình Đại tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm việc thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Tag: Bình Đại, Quyết định số 281/QĐ-TTg

Xây dựng xã hội học tập vững mạnh

Xây dựng xã hội học tập vững mạnh 

Cập Nhật 25-10-2018

Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281 do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ngày 25-10-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã ghi nhận và biểu dương các đơn vị có thành tích trong việc thực hiện Quyết định số 281.

Tag: UBND tỉnh, Quyết định số 281, hội nghị sơ kết, Nguyễn Hữu Phước

Sơn Định “vừa học, vừa làm” xã nông thôn mới 

Cập Nhật 13-07-2011

Xã Sơn Định (Chợ Lách) được chọn làm thí điểm xây dựng xã nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo Công văn số 281 của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 800 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới.

Hợp tác xã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động 

Cập Nhật 19-04-2011

Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Bến Tre (HTX) Phan Chánh Thi, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.110 tổ, nhóm hợp tác các loại, với trên 14.000 cá nhân, hộ gia đình tham gia; trong đó có 398 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 243 tổ thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, 188 tổ tín dụng (tương trợ) và 281 tổ thủy sản.

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật hai công trình xử lý chất thải chăn nuôi 

Cập Nhật 28-04-2009

Ngày 12-3-2009, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 281/QĐ-STNMT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng các mô hình xử lý chất thải vật nuôi tại xã Đa Phước Hội (Mỏ Cày) và xã Phú Lễ (Ba Tri).