Kết quả tìm kiếm cho "T���nh ���y"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tội đưa hối lộ? 

Cập Nhật 16-06-2009

Tội đưa hối lộ được quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự. Tội đưa hối lộ là một trong những nguyên nhân gây nên tệ nạn hối lộ, nó làm cho đội ngũ cán bộ cơ quan Nhà nước, tổ chức bị thoái hóa, biến chất và gây tác hại nhiều mặt đến việc thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chủ thể của tội phạm là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự (TNHS) và từ đủ 16 tuổi (xử lý theo quy định tại khoản 1-Điều 289) hoặc từ đủ 14 tuổi trở lên (xử lý theo quy định tại các khoản 2,3,4-Điều 289). Tội đưa hối lộ được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp.