Kết quả tìm kiếm cho "Thanh tra tỉnh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1036

Năm 2020, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 14 tỷ đồng

Năm 2020, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 14 tỷ đồng 

Cập Nhật 09-01-2021

Năm 2020, Thanh tra tỉnh thực hiện 62 cuộc thanh tra (trong đó có 60 cuộc theo kế hoạch, 2 cuộc đột xuất). Đã kết thúc 62 cuộc, ban hành kết luận 61 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện 40 đơn vị và 46 cá nhân sai phạm với số tiền 14,688 tỷ đồng.

Tag: Thanh tra tỉnh, sai phạm, tài chính, ngân sách

Năm  2019, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 8,8 tỷ đồng

Năm 2019, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 8,8 tỷ đồng 

Cập Nhật 12-01-2020

Năm 2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 93 cuộc thanh tra (trong đó có 89 cuộc theo kế hoạch, 4 cuộc đột xuất), đã ban hành kết luận 39 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện 39 đơn vị sai phạm với số tiền 8,837 tỷ đồng.

Tag: Thanh tra tỉnh, sai phạm, xử phạt, vi phạm hành chính

Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 1,9 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 1,9 tỷ đồng 

Cập Nhật 28-11-2019

Tháng 11-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 27 cuộc thanh tra (trong đó có 16 cuộc tháng 10 chuyển sang); đã kết thúc 18 cuộc, ban hành kết luận 11 cuộc.

Tag: Thanh tra tỉnh, sai phạm, tài chính, ngân sách, sử dụng đất, chế độ chính sách

Thanh tra tỉnh xử lý nhiều sai phạm trong quản lý tài chính 

Cập Nhật 06-10-2019

Trong 9 tháng năm 2019, Thanh tra tỉnh tiến hành 59 cuộc thanh tra, trong đó có 2 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc 45 cuộc, ban hành kết luận 43 cuộc. Cơ quan Thanh tra đã phát hiện 27 đơn vị sai phạm về kinh tế.

Tag: Thanh tra tỉnh, xử lý, sai phạm, tài chính

Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm 2,9 tỷ đồng 

Cập Nhật 25-06-2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 34 cuộc thanh tra; đã kết thúc trực tiếp 19 cuộc, có kết luận 15 cuộc. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực về: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu - chi tài chính, việc chi trả chính sách xã hội và việc chấp hành quy định pháp luật khác.

Tag: Thanh tra tỉnh, sai phạm, thanh tra, phối hợp, cơ quan hành chính nhà nước

Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi hơn 570 triệu đồng 

Cập Nhật 28-04-2019

Trong tháng 4-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 21 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã kết thúc 10 cuộc, ban hành kết luận 5 cuộc.

Tag: Thanh tra tỉnh, tài chính, ngân sách, tài sản công, giáo dục

Thanh tra tỉnh phát hiện 3 vụ sai phạm về tài chính 

Cập Nhật 31-03-2019

Tháng 3-2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã kết thúc 9 cuộc, có kết luận 4 cuộc.

Tag: Thanh tra tỉnh, sai phạm, tài chính

Tháng 12-2018, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi 1,5 tỷ đồng tiền sai phạm 

Cập Nhật 23-12-2018

Tháng 12-2018, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 8 cuộc thanh tra theo kế hoạch (trong đó có 1 cuộc đột xuất).

Tag: Thanh tra tỉnh, thu hồi, tiền sai phạm

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi 885 triệu đồng tiền sai phạm 

Cập Nhật 02-12-2018

Tháng 11-2018, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đất đai.

Tag: Thanh tra tỉnh, thanh tra, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, quản lý đất đai

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi 1,15 tỷ đồng tiền sai phạm 

Cập Nhật 04-11-2018

Tháng 10-2018, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 13 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất.

Tag: Thanh tra tỉnh, kiến nghị thu hồi, sai phạm