Kết quả tìm kiếm cho "Trung ����ng ��a��ng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng làm việc với Thành ủy Đà Nẵng 

Cập Nhật 30-11-2014

Để phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội XII của Ðảng, ngày 29-11, Ðoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng do ông Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Đà Nẵng.