Kết quả tìm kiếm cho "bứt phá"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 164

Đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt đưa Bến Tre bứt phá đi lên

Đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt đưa Bến Tre bứt phá đi lên 

Cập Nhật 14-10-2020

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà hãy vững niềm tin, đoàn kết sáng tạo, cùng hành động quyết liệt để đưa Bến Tre bứt phá đi lên.

Tag: Đại hội X Đảng bộ tỉnh, khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, hành động, bứt phá, Bí thư Tỉnh ủy, Phan Văn Mãi

Châu Thành tập trung “bứt phá về đích”

Châu Thành tập trung “bứt phá về đích” 

Cập Nhật 05-10-2020

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “bứt phá về đích”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đã tập trung thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 với nhiều giải pháp quyết liệt.

Tag: Châu Thành, bứt phá về đích, chỉ tiêu, nghị quyết

Thạnh Phú “Bứt phá về đích” trong 6 tháng cuối năm 2020

Thạnh Phú “Bứt phá về đích” trong 6 tháng cuối năm 2020 

Cập Nhật 06-07-2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạnh Phú đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020 theo tinh thần của năm “Bứt phá về đích” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tag: Bứt phá về đích, Nghị quyết, Huyện ủy Thạnh Phú, chỉ tiêu

Châu Thành quyết tâm “bứt phá về đích”

Châu Thành quyết tâm “bứt phá về đích” 

Cập Nhật 30-03-2020

Với tinh thần “Bứt phá về đích” gắn với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới” và 3 khâu đột phá của Huyện ủy, ngay từ đầu năm 2020, Đảng bộ huyện Châu Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt, đồng bộ.

Tag: bứt phá về đích, huyện Châu Thành, Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị

Chợ Lách “bứt phá về đích” trong xây dựng nông thôn mới

Chợ Lách “bứt phá về đích” trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 17-02-2020

Cuối năm 2019, huyện Chợ Lách cơ bản đạt chuẩn huyện NTM, TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đây là sự phấn đấu vượt trội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trên tinh thần “tăng tốc, tạo bứt phá” năm 2019.

Tag: bứt phá về đích, nông thôn mới, tăng tốc, bứt phá

Ba Tri: Bứt phá đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn mới

Ba Tri: Bứt phá đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn mới 

Cập Nhật 16-01-2020

Thực hiện chủ đề “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, trong năm 2019, huyện Ba Tri đã vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự; tập trung huy động mọi nguồn lực bứt phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến trong phát triển đô thị, nông thôn mới (NTM).

Tag: Ba Tri, Bứt phá đầu tư, nông thôn mới

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Quyết tâm “bứt phá về đích” trong năm 2020

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Quyết tâm “bứt phá về đích” trong năm 2020 

Cập Nhật 27-12-2019

Quán triệt tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2019, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (ĐUK) đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng một cách quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng, làm tiền đề cho năm 2020 “bứt phá về đích”.

Tag: ĐUK, bứt phá về đích, tổ chức đảng

Xác định nhiệm vụ cụ thể để “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”

Xác định nhiệm vụ cụ thể để “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” 

Cập Nhật 25-03-2019

Quán triệt chủ đề năm 2019 “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, mỗi địa phương, cơ sở đã chọn cho mình nhiệm vụ để bứt phá với những giải pháp cụ thể, những đầu việc rõ ràng. Điều đó cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và người dân cơ sở.

Tag: tăng tốc, bứt phá, hệ thống chính trị, người dân, giải pháp

Khí thế thi đua“tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”

Khí thế thi đua“tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” 

Cập Nhật 13-02-2019

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với chủ đề “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, các đơn vị, địa phương đã xác định cho mình trọng tâm bứt phá và đề ra giải pháp thực hiện ngay từ đầu năm trên tinh thần năng động, sáng tạo.

Tag: Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh, tăng tốc, bứt phá, năng động, sáng tạo

Châu Thành “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”

Châu Thành “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” 

Cập Nhật 11-02-2019

Năm 2019 với chủ đề “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”gắn với phương châm 10 chữ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 3 khâu đột phá của Huyện ủy, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo bứt phá trong thực thi nhiệm vụ.

Tag: Châu Thành, xây dựng Đảng, tăng tốc, bứt phá, kinh tế, xã hội